BOORDCOMPUTER: gegevens van de reis

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

De hierna beschreven weergave informatie HANGT AF VAN DE UITRUSTING VAN DE AUTO EN VAN HET LAND.

Voorbeelden van de selectie

Betekenis van de gekozen aanduiding

Geen bericht in geheugen

a) Functieoverzicht.

Aanduiding achtereenvolgens:

- informatieboodschappen (passagiersairbag OFF enz.);

- storingsberichten (“Controleerinspuitsysteem” enz.).

b) Actueel verbruik.

De waarde wordt aangegeven zodra de auto sneller rijdt dan 30 km/u.

7.4 L/100

Gemiddeld verbruik sinds de laatste nulinstelling.

De waarde wordt aangegeven na minstens 400 meter gereden te hebben sinds de laatste nulinstelling.

5.8 L/100

c) Dagteller: afgelegde afstand sinds de laatste reset.

112,4 km

Gemiddelde snelheid sinds de laatste nulinstelling.

Deze waarde wordt aangegeven na 400 meter gereden te hebben.

123.4 km/h

Voorbeelden van de selectie

Betekenis van de gekozen aanduiding

d) reset van de bandenspanning.

BANDENSPANNING-CONTROLESYSTEEM

+

Bandenspanning

16:30

e) Tijd instellen.

KLOKJE EN BUITENTHERMOMETER

Voorbeelden van de selectie

Betekenis van de gekozen aanduiding

Boordcomputer met de ingebouwde onderhoudsboodschap

f) Afstand tot de volgende onderhoudsbeurt.

Afstand tot de volgende onderhoudsbeurt

Met het contact aan en een stilstaande motor, toegang tot de informatie “Aantal km tot volgende onderhoudsbeurt”. Als de afstand dichtbij de termijn is, zijn verschillende gevallen mogelijk:

- Als het resterende aantal km minder is dan 1500 km of één maand: wordt het bericht “Onderhoudsbeurt over” weergegeven samen met de eerstvolgende mogelijkheid (afstand of tijd);

- bereik gelijk aan 0 km of datum van onderhoudsbeurt bereikt: bericht “Onderhoud uitvoeren” verschijnt samen met waarschuwingslampje ©.

Laat zo snel mogelijk een onderhoudsbeurt uitvoeren.

Onderhoudsbeurt binnen

30 000 Km / 12 maanden

Onderhoudsbeurt over

300 Km / 24 dagen

Onderhoud uitvoeren

Resetten: om de afstand tot de volgende onderhoudsbeurt te resetten, houdt u toets OK ongeveer 10 seconden ingedrukt, totdat de rijafstand tot de volgende onderhoudsbeurt permanent wordt weergegeven.

Opmerking: als een onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd zonder de olie te verversen, moet alleen de afstand tot de volgende onderhoudsbeurt worden gereset. Bij olie verversen moet zowel de afstand tot de volgende onderhoudsbeurt als tot de volgende olieverversing worden gereset.

Voorbeelden van de selectie

Betekenis van de gekozen aanduiding

Boordcomputer met de boodschap afstand tot de volgende onderhoudsbeurt (vervolg)

f) Afstand tot de volgende onderhoudsbeurt.

Afstand olieverversing

Met het contact aan en een niet-draaiende motor, toegang tot de km-stand om het aantal km tot de volgende olieverversing weer te geven.

Olie verversen binnen

30 000 Km / 24 maanden

afhankelijk van de auto past de afstand tot olieverversing zich aan de rijstijl aan (veel langzaam rijden, huis-aan-huis bezorgen, lang rijden met stationair toerental, trekken van een aanhangwagen enz.). De resterende afstand tot de volgende olieverversing kan dus in sommige gevallen sneller afnemen dan de werkelijk afgelegde afstand.

Resetten: om de afstand tot de volgende onderhoudsbeurt te resetten, houdt u toets OK ongeveer 10 seconden ingedrukt, totdat het aantal km tot de volgende olieverversing permanent wordt weergegeven.

Opmerking: als een onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd zonder de olie te verversen, moet alleen de afstand tot de volgende onderhoudsbeurt worden gereset. Bij olie verversen moet zowel de afstand tot de volgende onderhoudsbeurt als tot de volgende olieverversing worden gereset.

Vul AdBlue bij voor 2400 km

g) Geschat bereik met de resterende reagens.