Weet wat de betekenis is van de waarschuwingslampjes in uw auto

Controlelampje grootlicht

Controlelampje grootlicht

Controlelampje dimlicht

Controlelampje dimlicht

Controlelampje mistlichten voor

Controlelampje mistlichten voor

Controlelampje mistachterlicht

Controlelampje mistachterlicht

Controlelampje richtingaanwijzers links

Controlelampje richtingaanwijzers links

Controlelampje richtingaanwijzers rechts

Controlelampje richtingaanwijzers rechts

Indicatielampje “klaar om te rijden”

Indicatielampje “klaar om te rijden”

Het licht op bij het starten van de motor.

Controlelampje “oplaadsnoer aangesloten”

Controlelampje “oplaadsnoer aangesloten”

Gaat branden zodra het oplaadsnoer op de auto is aangesloten.

Waarschuwingslampje laadniveau 12 V accu

Waarschuwingslampje laadniveau 12 V accu

Als het tijdens het rijden gaat branden, is er een storing in het laadstroomcircuit van de accu. Stop en raadpleeg snel een merkdealer.

Waarschuwingslampje storing remsysteem

Waarschuwingslampje storing remsysteem

Als het tijdens het remmen gaat branden met het waarschuwingslampje ® en er een geluidssignaal klinkt, dan wijst het op een daling van de hoeveelheid remvloeistof of een storing aan het remsysteem. Stop en roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje

Waarschuwingslampje

Dit gaat branden bij het aanzetten van het contact en dooft zodra de motor start. Het kan tegelijk gaan branden met andere controlelampjes en/of boodschappen op het instrumentenpaneel.

Het is nodig voorzichtig direct naar een merkdealer te rijden. Als u dit voorschrift negeert, loopt u het risico dat uw auto beschadigd wordt.

Controlelampjes van de snelheidsregelaar en snelheidsbegrenzer

Controlelampjes van de snelheidsregelaar en snelheidsbegrenzer

Raadpleeg de paragrafen “Snelheidsregelaar” en “Snelheidsbegrenzer” in hoofdstuk 2.

Controlelampjes van de snelheidsregelaar en snelheidsbegrenzer

Controlelampjes van de snelheidsregelaar en snelheidsbegrenzer

Raadpleeg de paragrafen “Snelheidsregelaar” en “Snelheidsbegrenzer” in hoofdstuk 2.

Richtingaanwijzer 
          Airbag

Richtingaanwijzer Airbag

Dit lampje gaat branden als het contact wordt aangezet en dooft na enkele secondes. Als het niet oplicht bij het aanzetten van het contact of als het oplicht tijdens het rijden, wijst dit op een storing in het systeem.

Raadpleeg snel een merkdealer.

Waarschuwingslampje minimaal brandstofpeil aanvullende verwarming

Waarschuwingslampje minimaal brandstofpeil aanvullende verwarming

Dit gaat branden bij het aanzetten van het contact en dooft na enkele seconden. Als het tijdens het rijden oplicht in combinatie met een geluidssignaal, wijst dit erop dat er geen brandstof meer is voor de aanvullende verwarming.

Waarschuwingslampje autogordel

Waarschuwingslampje autogordel

Afhankelijk van de auto verschijnt dit op het instrumentenpaneel of op het centrale display van het dashboard. Het blijft branden tijdens het starten als uw autogordel niet vastgemaakt is. Een geluidssignaal weerklinkt zachtjes gedurende 30 secondes, daarna harder gedurende 90 secondes.

Waarschuwingslampje laag niveau tractiebatterij

Waarschuwingslampje laag niveau tractiebatterij

Licht op wanneer het laadniveau van de tractiebatterij de reservedrempel bereikt. Raadpleeg de paragraaf “Displays en meters” in hoofdstuk 1.

Waarschuwingslampje elektronisch systeem

Waarschuwingslampje elektronisch systeem

Als het tijdens het rijden oplicht, wijst dit op een elektrische storing in het 400 V elektrische circuit. Raadpleeg snel een merkdealer.

Controlelampje temperatuur elektronisch systeem

Controlelampje temperatuur elektronisch systeem

Wanneer het blauwe waarschuwingslampje oplicht, wijst dit op een te lage temperatuur van de tractiebatterij.

Wanneer het oranje waarschuwingslampje oplicht, wijst dit op een te hoge temperatuur van de motor of de tractiebatterij.

In alle gevallen kan het oplichten van de waarschuwingslampjes leiden tot mindere prestaties van de auto.

Ga rustiger rijden.

Waarschuwingslampje antiblokkeersysteem

Waarschuwingslampje antiblokkeersysteem

Dit gaat branden bij het aanzetten van het contact, en dooft na enkele secondes.

Als het niet dooft na het aanzetten van het contact of als het oplicht tijdens het rijden, wijst dit op een storing in het antiblokkeersysteem van de wielen. Er kan dan met de auto worden geremd als bij een auto zonder ABS.

Raadpleeg snel een merkdealer.

Controlelampje van de hulp- en correctiesystemen tijdens het rijden

Controlelampje van de hulp- en correctiesystemen tijdens het rijden

Raadpleeg de paragraaf “Hulp-en correctiesystemen tijdens het rijden” in hoofdstuk 2.

Waarschuwing bij verlies van bandenspanning

Waarschuwing bij verlies van bandenspanning

Raadpleeg de paragraaf “Waarschuwing bij verlies van bandenspanning” in hoofdstuk 2.