Weet wat de betekenis is van de waarschuwingslampjes in uw auto

Controlelampje markeringslicht

Controlelampje markeringslicht

Controlelampje grootlicht

Controlelampje grootlicht

Controlelampje dimlicht

Controlelampje dimlicht

Controlelampje mistlichten voor

Controlelampje mistlichten voor

Controlelampje mistachterlicht

Controlelampje mistachterlicht

Controlelampje richtingaanwijzers links

Controlelampje richtingaanwijzers links

Controlelampje richtingaanwijzers rechts

Controlelampje richtingaanwijzers rechts

Waarschuwingslampje luchtverontreiniging

Waarschuwingslampje luchtverontreiniging

Bij auto’s die hiermee zijn uitgerust, gaat dit lampje branden wanneer de motor wordt gestart en, afhankelijk van de auto, wanneer het contact wordt uitgeschakeld terwijl de motor zich in stand-by bevindt FUNCTIE STOP AND START Daarna dooft het.

–Als het continu brandt, moet u zo snel mogelijk een merkdealer raadplegen;

–Als het knippert, moet u vaart verminderen tot het knipperen ophoudt. Neem zo snel mogelijk contact op met een merkdealer TIPS VOOR ONDERHOUD EN MINDER LUCHTVERONTREINIGING

Waarschuwingslampje snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

Waarschuwingslampje snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het tijdens het rijden oplicht samen met het waarschuwingslampje ®, duidt dit op een storing in het systeem.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje storing remsysteem

Waarschuwingslampje storing remsysteem

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het controlelampje tijdens het remmen gaat branden samen met het waarschuwingslampje ® en er een geluidssignaal klinkt, dan wijst dat op een daling van de hoeveelheid remvloeistof of op een storing aan het remsysteem. Stop en roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje Onmiddellijk stoppen
     (rood)

Waarschuwingslampje Onmiddellijk stoppen (rood)

Dit gaat branden wanneer het contact wordt aangezet of de motor wordt gestart en dooft zodra de motor draait. Het verschijnt tegelijk met andere waarschuwingslampjes en/of berichten en gaat vergezeld van een geluidssignaal.

Het dwingt u, voor uw veiligheid, direct te stoppen zonder het verkeer in gevaar te brengen. Stop de motor en start deze niet opnieuw.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje
     (oranje)

Waarschuwingslampje (oranje)

Dit gaat branden bij het aanzetten van het contact en dooft zodra de motor start. Het kan tegelijk gaan branden met andere controlelampjes en/of boodschappen op het instrumentenpaneel.

Het is nodig direct voorzichtig naar een merkdealer te rijden. Als u dit voorschrift negeert, loopt u het risico dat uw auto beschadigd wordt.

Waarschuwingslampje koelvloeistoftemperatuur

Waarschuwingslampje koelvloeistoftemperatuur

Dit licht blauw op wanneer u het contact aanzet of de motor start.

Als het rood wordt, moet u stoppen en de motor een tot twee minuten stationair laten draaien.

De temperatuur zou moeten afnemen en het controlelampje zou moeten worden uitgeschakeld of opnieuw blauwe oplichten. Als dit niet zo is moet u de motor stoppen. Laat deze afkoelen voordat u de koelvloeistof controleert.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje oliedruk

Waarschuwingslampje oliedruk

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het tijdens het rijden gaat branden samen met het waarschuwingslampje ® en er een geluidssignaal klinkt, moet u direct stoppen en het contact uitzetten.

Controleer het oliepeil. OLIEPEIL VAN DE MOTOR: algemeen. Als het peil normaal is, betreft het controlelampje iets anders.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Controlelampje voorverwarming

Controlelampje voorverwarming

(versie met dieselmotor)

Met contact aan, moet het oplichten. Het geeft aan dat voorverwarmingsstiften werken. Het dooft als de voorverwarming klaar is. De motor kan starten.

Richtingaanwijzer
     Airbag

Richtingaanwijzer Airbag

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het niet oplicht bij het aanzetten van het contact of als het oplicht bij draaiende motor, wijst dit op een storing in het systeem.

Raadpleeg zo spoedig mogelijk een merkdealer.

Waarschuwingslampje brandstofpeil

Waarschuwingslampje brandstofpeil

Het licht oranje op wanneer het contact wordt aangezet of de motor wordt gestart en dooft na een paar seconden of licht wit op, afhankelijk van de auto. Als het tijdens het rijden oranje oplicht met een geluidssignaal: ga zo snel mogelijk tanken. Er is dan nog voldoende brandstof over om nog ongeveer 50 km te rijden.

Waarschuwingslampje antiblokkeersysteem

Waarschuwingslampje antiblokkeersysteem

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als dit lampje tijdens het rijden oplicht, wijst dit op een storing in het ABS-systeem.

Er kan dan met de auto worden geremd als bij een auto zonder ABS. Raadpleeg snel een merkdealer.

Waarschuwingslampje voor het reagenspeil en storingen in het EGR-systeem

Waarschuwingslampje voor het reagenspeil en storingen in het EGR-systeem

Indicatielampje voor overschakelen naar de volgende versnelling

Indicatielampje voor overschakelen naar de volgende versnelling

Dit verschijnt om u te adviseren naar een hogere versnelling (pijl omhoog) of naar een lagere versnelling (pijl omlaag) te schakelen. TIPS VOOR HET RIJDEN, ECO-MODUS

Waarschuwingslampje laadstroom

Waarschuwingslampje laadstroom

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het tijdens het rijden gaat branden samen met het waarschuwingslampje ® en er een geluidssignaal klinkt, betekent dit dat het elektrische circuit onvoldoende of te veel geladen wordt.

Stop en roep de hulp in van een merkdealer.

Controlelampje voor het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESC) en tractiecontrole

Controlelampje voor het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESC) en tractiecontrole

Dit gaat branden als u het contact aan zet en dooft na enkele secondes.

Er zijn verschillende redenen waarom het waarschuwingslampje verschijnt: HULP- EN CORRECTIESYSTEMEN TIJDENS HET RIJDEN

Waarschuwingslampje om aan te geven dat het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESC) en de tractiecontrole

Waarschuwingslampje om aan te geven dat het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESC) en de tractiecontrole

Waarschuwingslampje geopend(e) portier(en)

Waarschuwingslampje geopend(e) portier(en)

Controlelampje ECO-modus.

Controlelampje ECO-modus.

Dit verschijnt als de ECO-modus is geactiveerd TIPS VOOR HET RIJDEN, ECO-MODUS

Waarschuwingslampje handrem AAN

Waarschuwingslampje handrem AAN

Controlelampje bij te lage bandenspanning

Controlelampje bij te lage bandenspanning

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden CONTROLESYSTEEM BANDENSPANNING

Controlelampjes voor de snelheidsregelaar

Controlelampjes voor de snelheidsregelaar

Controlelampje van de snelheidsbegrenzer

Controlelampje van de snelheidsbegrenzer

Controlelampje snelheidsverklikker

Controlelampje snelheidsverklikker

Afhankelijk van het voertuig en het land verschijnt dit en klinkt er een pieptoon. Dit geluidssignaal is te horen zodra de auto sneller rijdt dan 120 km/u. Het waarschuwingslampje blijft branden zolang de snelheid hoger is dan 120 km/u.

Waarschuwingslampje motor op stand-by

Waarschuwingslampje motor op stand-by

Waarschuwingslampje motor kan niet op stand-by worden gezet

Waarschuwingslampje motor kan niet op stand-by worden gezet

Waarschuwingslampje autogordel vergeten, voor en achter

Waarschuwingslampje autogordel vergeten, voor en achter