Nieuwe Renault Express

Weet wat de betekenis is van de waarschuwingslampjes in uw auto

Controlelampje markeringslicht
Controlelampje grootlicht
Controlelampje dimlicht
Controlelampje mistlichten voor
Controlelampje mistachterlicht
Controlelampje richtingaanwijzers links
Controlelampje richtingaanwijzers rechts
Waarschuwingslampje luchtverontreiniging
Waarschuwingslampje snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
Waarschuwingslampje roetfilter
Waarschuwingslampje storing remsysteem
Waarschuwingslampje koelvloeistoftemperatuur
Waarschuwingslampje oliedruk
Controlelampje voorverwarming
Richtingaanwijzer
     Airbag
Waarschuwingslampje brandstofpeil
Waarschuwingslampje antiblokkeersysteem
Waarschuwingslampje voor het reagenspeil en storingen in het EGR-systeem.
Indicatielampje voor overschakelen naar de volgende versnelling
Waarschuwingslampje laadstroom
Controlelampje voor het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESC) en tractiecontrole
Waarschuwingslampje om aan te geven dat het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESC) en de tractiecontrole
Waarschuwingslampje geopend(e) portier(en)
ControlelampjeECO-modus.
Waarschuwingslampje handrem AAN
Controlesysteem bandenspanning
Controlelampjes voor de snelheidsregelaar
Controlelampje van de snelheidsbegrenzer
Controlelampje snelheidsverklikker
Waarschuwingslampje motor op stand-by
Waarschuwingslampje motor kan niet op stand-by worden gezet
Passagiers
     Airbag
     ON
Passagiers
     Airbag
     OFF
Waarschuwingslampje autogordel vergeten, voor en achter

Controlelampje markeringslicht

Controlelampje grootlicht

Controlelampje dimlicht

Controlelampje mistlichten voor

Controlelampje mistachterlicht

Controlelampje richtingaanwijzers links

Controlelampje richtingaanwijzers rechts

Waarschuwingslampje luchtverontreiniging

Bij auto’s die hiermee zijn uitgerust, gaat dit lampje branden wanneer de motor wordt gestart en, afhankelijk van de auto, wanneer het contact wordt uitgeschakeld terwijl de motor zich in stand-by bevindt FUNCTIE STOP AND START Daarna dooft het.

–Als het continu brandt, moet u zo snel mogelijk een merkdealer raadplegen;

–Als het knippert, moet u vaart verminderen tot het knipperen ophoudt. Neem zo snel mogelijk contact op met een merkdealer TIPS VOOR ONDERHOUD EN MINDER LUCHTVERONTREINIGING.

Waarschuwingslampje snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het tijdens het rijden oplicht samen met het waarschuwingslampje ®, duidt dit op een storing in het systeem.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje storing remsysteem

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het controlelampje tijdens het remmen gaat branden samen met het waarschuwingslampje ® en er een geluidssignaal klinkt, dan wijst dat op een daling van de hoeveelheid remvloeistof of op een storing aan het remsysteem. Stop en roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje koelvloeistoftemperatuur

Dit licht blauw op wanneer u het contact aanzet of de motor start.

Als het rood wordt, moet u stoppen en de motor een tot twee minuten stationair laten draaien.

De temperatuur zou moeten afnemen en het controlelampje zou moeten worden uitgeschakeld of opnieuw blauwe oplichten. Als dit niet zo is moet u de motor stoppen. Laat deze afkoelen voordat u de koelvloeistof controleert.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Waarschuwingslampje oliedruk

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het tijdens het rijden gaat branden samen met het waarschuwingslampje ® en er een geluidssignaal klinkt, moet u direct stoppen en het contact uitzetten.

Controleer het oliepeil. OLIEPEIL VAN DE MOTOR: algemeen. Als het peil normaal is, betreft het controlelampje iets anders.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Controlelampje voorverwarming

(versie met dieselmotor)

Met contact aan, moet het oplichten. Het geeft aan dat voorverwarmingsstiften werken. Het dooft als de voorverwarming klaar is. De motor kan starten.

Richtingaanwijzer Airbag

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het niet oplicht bij het aanzetten van het contact of als het oplicht bij draaiende motor, wijst dit op een storing in het systeem.

Raadpleeg zo spoedig mogelijk een merkdealer.

Waarschuwingslampje brandstofpeil

Het licht oranje op wanneer het contact wordt aangezet of de motor wordt gestart en dooft na een paar seconden of licht wit op, afhankelijk van de auto. Als het tijdens het rijden oranje oplicht met een geluidssignaal: ga zo snel mogelijk tanken. Er is dan nog voldoende brandstof over om nog ongeveer 50 km te rijden.

Waarschuwingslampje antiblokkeersysteem

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als dit lampje tijdens het rijden oplicht, wijst dit op een storing in het ABS-systeem.

Er kan dan met de auto worden geremd als bij een auto zonder ABS. Raadpleeg snel een merkdealer.

Waarschuwingslampje voor het reagenspeil en storingen in het EGR-systeem.

Indicatielampje voor overschakelen naar de volgende versnelling

Dit verschijnt om u te adviseren naar een hogere versnelling (pijl omhoog) of naar een lagere versnelling (pijl omlaag) te schakelen. TIPS VOOR HET RIJDEN, ECO-MODUS.

Waarschuwingslampje laadstroom

Het licht op bij het aanzetten van het contact of het starten van de motor en dooft binnen enkele seconden.

Als het tijdens het rijden gaat branden samen met het waarschuwingslampje ® en er een geluidssignaal klinkt, betekent dit dat het elektrische circuit onvoldoende of te veel geladen wordt.

Stop en roep de hulp in van een merkdealer.

Controlelampje voor het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESC) en tractiecontrole

Dit gaat branden als u het contact aan zet en dooft na enkele secondes.

Er zijn verschillende redenen waarom het waarschuwingslampje verschijnt: HULP- EN CORRECTIESYSTEMEN TIJDENS HET RIJDEN.

Waarschuwingslampje om aan te geven dat het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESC) en de tractiecontrole

Waarschuwingslampje geopend(e) portier(en)

ControlelampjeECO-modus.

Dit verschijnt als de ECO-modus is geactiveerd. TIPS VOOR HET RIJDEN, ECO-MODUS

Waarschuwingslampje handrem AAN

Controlesysteem bandenspanning

Controlelampjes voor de snelheidsregelaar

Controlelampje van de snelheidsbegrenzer

Controlelampje snelheidsverklikker

Afhankelijk van het voertuig en het land verschijnt dit en klinkt er een pieptoon. Dit geluidssignaal is te horen zodra de auto sneller rijdt dan 120 km/u. Het waarschuwingslampje blijft branden zolang de snelheid hoger is dan 120 km/u.

Waarschuwingslampje motor op stand-by

Waarschuwingslampje motor kan niet op stand-by worden gezet

Waarschuwingslampje autogordel vergeten, voor en achter