Terug naar de lijst

MOTORKAP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Om de motorkap te openen, opent u een portier en trek u aan de 1-hendel aan de linkerkant van het dashboard.

Motorkap openen

Om de motorkap te ontgrendelen, tilt u deze iets op en drukt u het lipje 2 in de richting van de pijl A om de haak vrij te maken.

Zet de motorkap met de hand omhoog, deze wordt ondersteund met behulp van twee gasveren 3.

Voordat u iets doet onder de motorkap, moet u het contact afzetten. STARTEN, STOPPEN VAN DE MOTOR.

Controleer de vergrendeling van de kap.

Controleer of er niets de vergrendeling belemmert (steentje, doek enz.).

Let op bij werkzaamheden dicht bij de motor, deze kan nog warm zijn. Bovendien kan de ventilateurmotor onverwacht gaan draaien. Het waarschuwingslampje y in de motorruimte herinnert u hieraan.

Verwondingsgevaar.

Motorkap sluiten

Controleer of er geen gereedschap of andere voorwerpen in de motorruimte zijn achtergebleven.

Om de motorkap te sluiten, pakt u het midden van de motorkap en laat u deze van 25 cm hoogte dichtvallen. Controleer of de motorkap correct is gesloten. Als de motorkap niet dankzij zijn eigen gewicht wordt vergrendeld, duw de motorkap dan voorzichtig omlaag totdat deze volledig is vergrendeld.

Controleer na werkzaamheden onder de motorruimte, altijd of er niets is vergeten (lap, gereedschap, enz.).

Deze kunnen de motor beschadigen of brand veroorzaken.

Controleer bij werkzaamheden onder de motorkap of de schakelaar van de ruitenwisser in de stand uit staat.

Verwondingsgevaar

Bij een botsing, zelfs een lichte, tegen de grille of de motorkap moet u zo snel mogelijk het vergrendelingssysteem van de motorkap laten controleren door een merkdealer.