E-TECH FULL HYBRID VOERTUIGSYSTEEM: inleiding

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Het E-Tech full hybrid systeem gebruikt een elektromotor om de prestaties van de verbrandingsmotor te verbeteren (versnelling, starten, enz.).

Er is meer versnellingskoppel beschikbaar voor de auto terwijl er minder brandstof wordt verbruikt.

Het voertuig kan ook in volledig elektrische bedrijfsmodus rijden zonder hulp van de verbrandingsmotor. Het voertuig gebruikt de energie die is opgeslagen in de “400 V” tractiebatterij.

Accu’s

Het E-Tech full hybrid voertuig is uitgerust met twee soorten accu’s:

- een 400 V-tractiebatterij;

- een 12 V-hulpaccu.

Tractiebatterij “400 volt”.

Deze accu zit onder de vloer achterin en bevat de benodigde energie om de elektromotor correct te laten werken.

Deze batterij ontlaadt bij gebruik, zoals elke andere batterij. De tractiebatterij wordt opgeladen:

- tijdens de remfasen van het voertuig;

- wanneer de verbrandingsmotor automatisch start om als generator te fungeren.

Het voertuigbereik in de elektrische bedrijfsmodus is afhankelijk van het laadniveau van de tractiebatterij, en ook van uw rijstijl en van de energieverbuikende onderdelen (airconditioning, verwarming, enz).

Als de tractiebatterij leegraakt, neemt de verbrandingsmotor de aandrijving over totdat de tractiebatterij voldoende is opgeladen.

“12 volt” accu

De “12 V”-accu in de bagageruimte levert de energie die nodig is om het voertuig te openen en te sluiten en om de apparatuur te bedienen.

Opmerking: de “12 Volt”-accu helpt niet bij het starten van de verbrandingsmotor. Dit wordt verzorgd door het E-Tech full hybrid systeem.

Het elektrische systeem van het E-Tech full hybrid voertuig gebruikt ongeveer “400 volt” gelijkstroom.

Dit systeem kan tijdens en na het uitzetten van het contact onder spanning staan. Let op de waarschuwingen op de stickers in de auto.

Elke ingreep op of wijziging van het elektrische systeem van 400 volt (componenten, kabels, stekkers, tractiebatterij) is strikt verboden vanwege de risico’s voor uw veiligheid. Roep de hulp in van een merkdealer.

Risico op ernstige brandwonden of mogelijk dodelijke elektrische schokken.

Het symbool A lokaliseert de elektrische elementen van uw auto die risico’s voor uw veiligheid met zich kunnen meebrengen.

“400 V”-circuit

Het elektrische circuit van 400 V is te herkennen aan de oranje bedrading 6 en aan de onderdelen aangeduid met het symbool .

Geluid

De E-Tech full hybrid voertuigen zijn bijzonder stil in de elektrische bedrijfsmodus. U bent er nog niet aan gewend, en de andere weggebruikers zijn dat evenmin. Ze kunnen uw auto moeilijk horen als deze rijdt.

Aangezien de elektromotor stil is, zult u ongebruikelijke geluiden horen (aerodynamisch geruis, banden, enz.), evenals geluiden van het E-Tech full hybrid systeem (bijv. de koeling van de tractiebatterij).

Uw E-Tech full hybrid voertuig is erg stil. Controleer bij het uitstappen altijd of de versnellingshendel in stand P zit; zet de parkeerrem aan en het contact uit.

RISICO OP ERNSTIG LETSEL

Voetgangersclaxon

Met de voetgangersclaxon kunt u andere weggebruikers waarschuwen, met name voetgangers en fietsers. In de elektrische bedrijfsmodus wordt dit systeem automatisch geactiveerd. Het geluidssignaal klinkt als de auto rijdt met een snelheid van ongeveer 1 tot 30 km/u.

Raadpleeg de multimedia-instructies voor meer informatie over de voetgangersclaxon.

Bij een storing aan de voetgangersclaxon wordt het controlelampje weergegeven op het instrumentenpaneel, samen met het bericht Storing geluid exterieur.

Ga naar een merkdealer.

Werkzaamheden

Het E-Tech full hybrid systeem selecteert de verbrandingsmotor en/of de elektromotor op basis van de rijstijl (soepel, sportief, enz), de verkeerssituatie en de gekozen rijmodus (zie de informatie over “MULTI-SENSE” MULTI-SENSE).

Diepe plassen, overstromingen:

Rijd niet verder als het water op de weg hoger staat dan de onderrand van de velgen.

Energiestroom

Afhankelijk van de gekozen rijmodus worden de verschillende energiestromen op het instrumentenpaneel weergegeven.

Dit zijn energiestromen tussen:

- B: de verbrandingsmotor;

- C: de wielen;

- D: de elektrische groep (met de tractiebatterij en de elektromotor).

De kleur van de stromen varieert:

- blauw: elektrische energie;

- wit: energie geproduceerd door de verbrandingsmotor.

Stroom  E Verbrandingsmotortractie

De verbrandingsmotor wordt gebruikt om het voertuig te verplaatsen.

Stroom F Energieproductie

De verbrandingsmotor laadt de tractiebatterij op.

Stroom  G Elektrische tractie

De elektrische groep wordt gebruikt om het voertuig te verplaatsen. De stroom G gaat van de tractiebatterij naar de wielen (tractie), maar ook van de wielen naar de tractiebatterij (regeneratief remmen).

Opmerking: een combinatie van verschillende stromen is mogelijk (bijv. een combinatie van stroom E en stroom G betekent dat zowel de verbrandingsmotor als de elektromotor het voertuig aandrijven).

De kleur van de wielen C varieert afhankelijk van de motor die wordt gebruikt om het voertuig aan te drijven:

- blauw: elektromotor;

- wit: verbrandingsmotor;

- blauw en wit: elektromotor en verbrandingsmotor.

Waarschuwingslampje regeneratief remniveau H

Wanneer u het gaspedaal loslaat of het rempedaal indrukt, zet de elektromotor en/of het regeneratieve remsysteem de energie die wordt geproduceerd door de vertraging van het voertuig om in elektrische energie. Voor meer informatie E-TECH FULL HYBRID VOERTUIGSYSTEEM: regeneratief remsysteem.

Deze wordt gebruikt om het voertuig af te remmen en de tractiebatterij op te laden.

Volledig elektrische rijmodus

Het controlelampje 7 verschijnt op het instrumentenpaneel om aan te geven dat het E-Tech full hybrid systeem alleen de elektrische groep gebruikt om het voertuig aan te drijven.

Opmerking: als het laadniveau van de tractiebatterij laag is, schakelt het voertuig automatisch over naar de hybride modus en start de verbrandingsmotor: het controlelampje 7 verdwijnt van het instrumentenpaneel om dit te bevestigen.

De motorrem mag onder geen beding gebruik van het rempedaal vervangen.

geoptimaliseerde actieradius en brandstofverbruik

energiestromen en informatie