Terug naar de lijst

APPBEHEER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

modus “Apps”

Via de “Apps”-modus 1 hebt u toegang tot:

- de apps die in uw navigatiesysteem zijn geïnstalleerd;

- smartphone-replicatie;

- “De gebruikershandleiding. “;

- “Device management”;

- “Play Store™”;

-...

Opmerking: sommige diensten zijn gratis beschikbaar tijdens de proefperiode. U kunt uw abonnement verlengen via www.myrenault.com.

Nieuwe apps kunt u downloaden via de “Play Store™”-app.

Menu “Apps”

U kunt de apps openen die in uw navigatiesysteem zijn geïnstalleerd.

De twee eerste regels zijn bedoeld voor apps die standaard vooraf zijn geïnstalleerd.

Alle andere apps die zijn gedownload in de “Play Store™” worden in alfabetische volgorde weergegeven.

Als de app niet beschikbaar is, wordt deze niet weergegeven.

Druk op de app om deze te openen.

Door de app ingedrukt te houden, kunt u:

- “Verwijderen” de app 2;

- informatie openen over de app 3 (versie, geldigheid of aanmaakdatum, titel, enz.);

- de app afsluiten 4.

Opmerking: alleen apps geïnstalleerd via de “Play Store™” kunnen worden verwijderd.

Sommige instellingen zijn alleen beschikbaar als de auto stilstaat.

“Apps” instellingen

U kunt de “Apps” informatie en instellingen openen in het menu "Instellingen " beschikbaar in:

- de “Apps”-modus en vervolgens de app “Instellingen”;

- de “Voertuig” modus, vervolgens “Instellingen”;

- het meldingscentrum en vervolgens het pictogram “Instellingen”.

Voer deze aanpassingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

“Apps” locatie-instellingen

Via het menu “Instellingen” selecteert u “Locatie” en vervolgens “App-machtigingen” 5 om de locatiemachtigingen voor de apps die op uw multimediasysteem zijn geïnstalleerd te configureren.

“Apps en meldingen”

Via het menu “Instellingen”, “Apps en meldingen”, hebt u toegang tot informatie en instellingen voor de “Apps” die op uw multimediasysteem zijn geïnstalleerd:

- “Alle apps weergeven”;

- “Standaard apps”;

- “App-machtigingen”;

- “Specifieke toegangsrechten toegekend aan apps”.

“Alle apps weergeven”

U hebt toegang tot informatie over alle apps die aanwezig zijn in uw multimediasysteem:

- titel van apps;

- grootte van apps;

- versie van apps;

- geldigheid van de app of aanmaakdatum;

-...

“Standaard apps”

U hebt toegang tot de standaard apps die worden gebruikt voor:

- het beginscherm;

- hulp;

- SMS;

- de telefoon;

- het navigatiesysteem.

U kunt ook het openen van de toegangskoppelingen voor apps configureren.

“App-machtigingen”

U hebt toegang tot de machtigingen voor app-gebruik voor de volgende onderwerpen:

- “Fysieke activiteit”;

- “Agenda”;

- “Camera”;

- “Carrosseriesensoren”;

- “Contactpersonen”;

-...

“Specifieke toegangsrechten toegekend aan apps”

U kunt de specifieke toegangsrechten voor apps activeren/deactiveren die worden gebruikt voor:

- “De systeeminstellingen wijzigen”;

- “Toegang tot meldingen”;

- “Toegang tot premium SMS”;

- “Toegang tot gebruikersinformatie”;

- “WIFI regeling”.

Voer deze aanpassingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

Google Play Store en apps