DISPLAYS EN METERS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Instrumentenpaneel A

verschijnt zodra het bestuurdersportier wordt geopend. Bij sommige controlelampjes verschijnt ook een bericht.

Afhankelijk van de auto kunt u de inhoud en de kleuren van uw instrumentenpaneel naar eigen keuze instellen.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij auto’s met een multimediascherm.

Bij auto's zonder multimediascherm MENU VOOR HET PERSONALISEREN VAN DE AUTO-INSTELLINGEN.

Snelheidsmeter 1

De snelheid van uw auto is beperkt tot ongeveer 135 km/u.

Geluidssignaal snelheidsverklikker

Afhankelijk van de auto en het land verschijnt het controlelampje en hoort u een geluidssignaal. Dit geluidssignaal is te horen zodra de auto sneller rijdt dan 120 km/u.

Het waarschuwingslampje blijft branden zolang de snelheid hoger is dan 120 km/u.

Multimedia-informatie 2

Afhankelijk van de auto kunt u informatie weergeven op het multimediascherm (kompas, telefoon, navigatie, enz.).

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het multimediasysteem voor meer informatie.

Weergave “klaar om te rijden 3

Het bericht READY verschijnt als de motor draait en verdwijnt als de auto sneller rijdt dan 5 km/u.

Econometer 4 TIPS VOOR HET RIJDEN, ZUINIG RIJDEN

Indicatielampje rijstijl 5 TIPS VOOR HET RIJDEN, ZUINIG RIJDEN

Totaalteller 6 BOORDCOMPUTER: gegevens van de reis

Boordcomputer 7 BOORDCOMPUTER: algemeen

Geschatte actieradius 8.

Resterende laadtijd 10

Oplaadpercentage tractiebatterij 11

Waarschuwingslampje portier 12

Verschijnt als een portier, de achterklep of laadklep open staat of niet goed is gesloten.

Laadniveau 13

De meter geeft de resterende hoeveelheid energie aan.

Waarschuwingslampje koppeling van laadsnoer 14

Het gaat branden zodra het laadsnoer op de auto is aangesloten.

Reservedrempel

Zodra het laadniveau van de tractiebatterij ongeveer 7% of 12% is, afhankelijk van de auto, verschijnen de peilmeter en het gele controlelampje 9 en hoort u een geluidssignaal.

De actieradius optimaliseren ACTIERADIUS VAN DE AUTO: adviezen.

Drempels van onmiddellijke stilstand

Wanneer het laadniveau 4,5% is, of afhankelijk van de auto ongeveer 6%, klinkt een geluidssignaal en verschijnt een rode peilmeter.

Als het laadniveau 3,5% is, of afhankelijk van de auto ongeveer 5%, wordt de actieradius niet meer weergegeven. Het motorvermogen blijft zakken totdat de auto stilvalt. SLEPEN, PECH.

Instrumentenpaneel in mijlen

(mogelijkheid om over te gaan op km/u)

Auto's zonder een multimediascherm

- Schakel het contact uit en druk zo vaak als nodig op de schakelaar 17 om het tabblad 20 weer te geven;

- druk herhaaldelijk op 18 of 19 om “Instellingen” weer te geven en druk vervolgens op 16 “OK”;

- herhaal dezelfde procedure om “INSTRUM.PANEEL” weer te geven en vervolgens “Eenheden”.

Auto’s uitgerust met een multimediascherm.

Selecteer op het multimediascherm, met stilstaande auto en draaiende motor, het menu “Instellingen”, het tabblad “Systeem” en vervolgens “Eenheden”.

Opmerking: in beide gevallen gaat de boordcomputer na een onderbreking van accuvoeding automatisch terug naar de oorspronkelijke eenheid.

Om terug te gaan naar de vorige eenheid, gaat u op dezelfde manier te werk.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het multimediasysteem voor meer informatie.