Terug naar de lijst

VENTILATIEROOSTERS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Centrale ventilatieroosters

Richting

Beweeg de knoppen 9 in de gewenste stand.

Linker en rechter ventilatieroosters

Hoeveelheid lucht

Open het ventilatierooster 10 door op het ventilatierooster (bij punt 11) te drukken tot de gewenste opening bereikt is.

Richting

Richt de luchtstroom door het ventilatierooster aan de zijkant 10 te draaien.

Stop niets in het ventilatiecircuit van de auto (bijvoorbeeld in geval van stank enz.).

Risico van explosie of brand.