Terug naar de lijst

RUITBEDIENING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Deze systemen werken met contact aan of contact uit tot het openen van een voorportier (begrensd tot ongeveer 3 minuten).

Het sluiten van de ruiten kan ernstige verwondingen veroorzaken.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder

Laat de sleutel of de afstandsbediening nooit achter in de auto, terwijl er een kind, een niet-autonome volwassene of een dier achterblijft - ook al is het maar heel even. Zij kunnen zichzelf of anderen in gevaar brengen door de motor te starten of apparatuur te bedienen zoals de versnellingshendel of de ruitbediening. In geval van beknelling van een lichaamsdeel draait u direct de bewegingsrichting van de ruit om door te drukken op de betreffende schakelaar.

Gevaar van ernstige verwondingen.

Druk of trek aan de schakelaar van een ruit om hem omhoog of omlaag te zetten tot de gewenste hoogte.

Vanaf de bestuurdersplaats bedient u de schakelaar:

1 voor de bestuurderskant;

2 voor de passagierskant voor.

Druk vanaf de passagiersplaats voor op de schakelaar 3.

Werking van de sneltoets

Afhankelijk van de auto is deze modus een aanvulling op de hiervoor beschreven werking van de elektrische ruitbediening. De bestuurdersruit kan hiermee worden uitgerust. Duw de schakelaar 1 eventjes omlaag of omhoog, zo ver als hij gaat: het raam wordt geheel geopend of gesloten. Een actie op de schakelaar stopt de werking van de ruit.

Opmerking: als de bestuurdersruit tijdens het sluiten op weerstand stuit (bijvoorbeeld een boomtak, enz.), stopt de ruit en zakt daarna enkele centimeters.

Leg nooit iets op de bovenkant van een ruit: risico van beschadiging van de ruitbediening.

Handbediende ruiten

Draai aan de slinger 4 om de ruit tot de gewenste hoogte omlaag of omhoog te laten gaan.

Achterruiten

Om de ruit op een kier te zetten, beweegt u handgreep 5 (beweging A) en blokkeert u de handgreep door deze naar rechts te duwen.

Controleer bij het sluiten of de ruit goed vergrendeld is.

Storingen

Elektrische ruitbediening

Als het sluiten van de ruit niet goed werkt, schakelt het systeem over op werking zonder sneltoets: u kunt in dit geval de werking herstellen door de schakelaar van de betreffende ruit zo vaak te bedienen tot de ruit geheel is gesloten (de ruit gaat stap voor stap omhoog) en de schakelaar dan langer dan drie secondes ingedrukt te houden (kant sluiten) en daarna de ruit compleet te sluiten om het systeem te resetten.

Indien nodig, raadpleeg uw merkdealer.

Wanneer u de ruiten sluit, moet u erop letten dat er geen enkel lichaamsdeel (arm, hand, enz.) uit het voertuig steekt.

Gevaar van ernstige verwondingen.