Terug naar de lijst

OPEN DAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

- Gedeeltelijk openen: druk op schakelaar 1 op \ tot de gewenste opening.

- volledig openen: druk op schakelaar 1 op \ gedurende ongeveer 6 seconden;

- sluiten: druk op schakelaar 1op [ gedurende ongeveer 6 seconden.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik

- let op dat het dak goed gesloten is als u de auto verlaat;

- reinig het afdichtrubber van het dak eens per drie maanden met een door onze technische diensten goedgekeurd product;

- open het dak niet direct na een wasbeurt of een regenbui;

- auto met dakdragers:

Het gebruik van het open dak wordt afgeraden.

Controleer voor het gebruik van het open dak, de accessoires (fietsdrager, dakkoffer, enz.) op de dakdragers: deze moeten op de juiste wijze zijn bevestigd en goed vastzitten en mogen de beweging van het open dak niet hinderen.

Raadpleeg een merkdealer voor meer informatie over de verschillende toepassingsmogelijkheden.

Storingen

Als het dak niet wil sluiten, raadpleeg dan een merkdealer.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder

Verlaat uw auto nooit met de sleutel in het contact terwijl er een kind, een niet-autonome volwassene of een dier achterblijft, ook al is het maar heel even.

Het kan zichzelf of anderen in gevaar brengen door de motor te starten, door organen te bedienen zoals bijvoorbeeld de ruitbediening, of de portieren te vergrendelen.

In geval van beknelling, draait u direct de bewegingsrichting om met behulp van schakelaar 1 op \.

Gevaar van ernstige verwondingen.