Terug naar de lijst

VENTILATIEROOSTERS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Centrale ventilatieroosters

Zet voor het sluiten van de ventilatieroosters de schuifknoppen naar beneden 9.

Richting

Hoog/laag: verplaats de schuifknoppen 9.

Rechts/links: verplaats de draaiknoppen 10.

Linker en rechter ventilatieroosters

Hoeveelheid lucht

Open het ventilatierooster 11 door op het ventilatierooster (bij punt 12) te drukken tot de gewenste opening bereikt is.

Richting

Richt de luchtstroom door het ventilatierooster aan de zijkant 11 te draaien.

Gebruik, in geval van stankoverlast in de auto, alleen speciaal hiervoor bestemde middelen. Raadpleeg een merkdealer.

Stop niets in het ventilatiecircuit van de auto (bijvoorbeeld in geval van stank enz.).

Risico van explosie of brand.