Terug naar de lijst

REAGENSTANK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

U dient zich te houden aan de wetgeving van het land waarin u zich bevindt.

Overtreding van de geldende regelgeving is strafbaar.

De werking van de startvergrendeling

De reagens is bestemd voor dieselmotoren voorzien van het SCR-systeem (selectieve katalysator). Gebruik van de reagens vermindert de hoeveelheid stikstofoxide in uitlaatgassen.

Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, de uitrusting en de rijstijl.

Reagenskwaliteit

Gebruik alleen reagentia die voldoen aan standaard ISO 22241 en in overeenstemming met de markering op de vuldop.

Vullen

Bruikbare capaciteit van de tank: tussen ongeveer 22 liter en 25 liter (afhankelijk van de auto).

Zet het contact uit en open het linker voorportier om het klepje A te kunnen openen. Draai de dop 1 los.

Let op: er kan ammoniumhydroxidedamp ontsnappen uit de opening als de temperatuur van de tank hoog is.

Om reagens bij te vullen, moet de motor worden gestopt (dus NIET stand-by voor auto’s met de Stop and Start-functie). U moet het contact UIT zetten. STARTEN, STOPPEN VAN DE MOTOR: auto met sleutel, FUNCTIE STOP AND START.

Als het bericht “XXX KM blokkade AdBlue bijvullen” verschijnt, vult u de reagenstank bij. Volg de instructies voor bijvullen.

Risico op stilstand van de auto.

De tankdop is van een speciaal type.

Vraag naar ditzelfde type als u een andere dop koopt. Ga naar een merkdealer. Maak de omgeving van het vulsysteem niet schoon met een hogedrukreiniger.

Voorzorgsmaatregelen

U kunt de tank bijvullen bij de pomp. In andere gevallen is het belangrijk dat u de informatie op de reagenscontainer (blik of fles) leest.

Wees voorzichtig als u de reagens bijvult. Het kan kleding, schoenen, onderdelen van de carrosserie enz. beschadigen.

Als er reagens overstroomt of op het lakwerk terechtkomt, moet het betroffen gebied snel met veel water en een zachte doek worden gereinigd.

Opmerking: als de reagens kristalliseert, gebruikt u een zachte spons.

Bij extreem koud weer

Als het vriest moet de reagenstank worden bijgevuld als de -indicator en het bericht “Vul AdBlue bij voor 1200 km” verschijnen op het instrumentenpaneel.

Bijzondere gevallen

De reagensvloeistof bevriest bij ongeveer -10 °C.

Probeer in deze omstandigheden niet om de vloeistof bij te vullen als deze bevroren is. Indien u het reservoir moet vullen of bijvullen met reagens ( aan), zet u de auto indien mogelijk op een warmere plek zodat de reagens weer vloeibaar wordt. Anders vraagt u een vakman om reagensvloeistof bij te vullen.

Nadat u de reagenstank hebt bijgevuld, controleert u of de dop en het klepje zijn gesloten. Start dan de motor en WACHT 10 seconden terwijl de auto stilstaat met draaiende motor voordat u weer wegrijdt.

Als u dit niet doet, wordt het bijvullen van de tank pas geregistreerd nadat de auto tientallen minuten heeft gereden.

Het bericht “--- Vul AdBlue” verschijnt en/of de controlelampjes branden totdat het bijvullen is geregistreerd door het systeem.

De reagens mag niet in contact komen met ogen of huid. Bij onverhoopt contact spoelen met veel water. Indien nodig een arts raadplegen.

Er mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd aan onderdelen van het systeem. Om schade te voorkomen mag uitsluitend deskundig personeel van de merkdealer werkzaamheden aan het systeem uitvoeren.

Onderhoud/actieradius

De informatie op het instrumentenpaneel kan worden vergezeld door een geluidssignaal.

Controleen waarschuwingslampjes

Boodschappen

Wat te doen?

-

“ Vul AdBlue bij voor 2400 km “

Wanneer het bericht verschijnt als het contact wordt aangezet, hebt u een actieradius van minder dan 2400 km.

Vul de tank bij of laat een merkdealer de reagenstank bijvullen.

verschijnt.

“ Vul AdBlue bij voor 1200 km “

Wanneer het bericht verschijnt als het contact wordt aangezet, hebt u een actieradius tussen 1200 km en 800 km.

Vul de tank bij of laat een merkdealer de reagenstank bijvullen.

verschijnt.

“XXX KM stop AdBlue bijvullen”

Het bericht verschijnt als het contact wordt aangezet en wordt herhaald:

- Ongeveer elke 100 km: u hebt een actieradius tussen ongeveer 800 km en 200 km;

- Ongeveer elke 50 km: u hebt een actieradius van minder dan 200 km.

In alle gevallen moet de tank met reagens zo spoedig mogelijk door u of een geautoriseerde dealer worden gevuld.

knippert of brandt, afhankelijk van de auto.

“0 KM stop AdBlue bijvullen”

De motor wil niet starten.

Voor een herstart moet u zelf de reagenstank bijvullen.

Systeemstoringen

Als het controlelampje gaat branden, kan ook een pieptoon te horen zijn.

Controleen waarschuwingslampjes

Boodschappen

Wat te doen?

en © gaan branden.

“Controleer lucht verontreiniging”

“Contoleer kwaliteit AdBlue”

“Controleer AdBlue injectie”

Geeft een storing in het systeem aan. Raadpleeg zo spoedig mogelijk uw merkdealer.

en © gaan branden.

“XXX KM stop antiluchtveront.”

Dit duidt op een storing en op een actieradius van minder dan 1000 km of, afhankelijk van de auto, minder dan 800 km tot de motor niet meer kan starten.

Deze waarschuwingen worden herhaald:

- Ongeveer om de 100 km: uw actieradius is 1000 km tot 200 km of, afhankelijk van de auto, 800 km tot 200 km tot de motor niet meer kan starten.

- Elke 50 km wanneer er minder dan 200 km resteert voordat de auto niet meer kan worden gestart.

Raadpleeg zo snel mogelijk de merkdealer.

en © gaan branden.

“0 KM stop antiluchtveront.”

Geeft aan dat de auto niet opnieuw zal starten nadat het contact is uitgeschakeld. Roep de hulp in van een merkdealer.