Terug naar de lijst

HOOFDSTEUNEN VOOR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hoofdsteun hoger zetten

Trek de hoofdsteun tot de gewenste stand omhoog. Controleer de vergrendeling.

Hoofdsteun lager zetten

Druk op de knop 1 en schuif de hoofdsteun omlaag tot de gewenste stand is bereikt. Controleer de vergrendeling.

Verwijderen van de hoofdsteun

Zet de hoofdsteun in de hoogste stand (zet de rugleuning indien nodig schuin). Druk op de knop 1 en trek de hoofdsteun omhoog tot hij vrijkomt.

Hoofdsteun terugplaatsen

Steek de poten van de hoofdsteun in de houders (zet de rugleuning indien nodig schuin). Schuif de hoofdsteun naar binnen tot deze blokkeert en druk daarna op de knop 1 om de gewenste hoogte in te stellen. Controleer de vergrendeling van elke poot 2 in de rugleuning.

De hoofdsteun is een veiligheidsorgaan, dat altijd op zijn plaats moet zitten en goed moet zijn afgesteld. Hij geeft een maximale beveiliging als de bovenkant van de hoofdsteun op gelijke hoogte is met de kruin en de afstand tussen het achterhoofd en de hoofdsteun bij A zo klein mogelijk is.