Terug naar de lijst

SYSTEEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu “Systeem”

Toegang tot de instellingen van het systeem

Klik in het hoofdmenu op “Systeem”. Via het menu “Systeem” kunt u de volgende items bekijken en wijzigen:

- “Startpagina's”;

- "Gebruikersprofiel";

- 'Scherm';

- "Helderheid";

- "Volume";

- 'Taal';

- "Toetsenbord";

- "Datum en tijd";

- "Eenheden";

- "Gesproken opdracht";

- "Systeeminformatie";

- "Suggestiebalk";

- Algemene reset

- "Smartphone-integratie".

Startpagina's

Met dit menu kunt u de configuratie van de startpagina's wijzigen. De drie beschikbare startpagina's worden weergegeven in het bovenste gedeelte van het scherm zodat u een voorvertoning van uw selectie kunt bekijken.

De beschikbare widgets bevinden zich in het onderste gedeelte van het scherm en kunnen op verschillende pagina's worden getoond.

Druk op de gewenste widget, versleep de widget en zet deze neer op een van de drie weer te geven startpagina's.

Druk om de geselecteerde applicatie uit de startpagina's te verwijderen in de voorvertoningszone op de toets “X” 1 op de applicatie.

Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk “Widgets toevoegen en beheren”.

“Gebruikersprofiel”

Met dit menu kunt u een gebruikersprofiel kiezen om in te stellen voor het systeem. Selecteer het gewenste gebruikersprofiel.

De naam van het gebruikersprofiel wijzigen

Druk op 2 en vervolgens op “Naam wijzigen” om de profielnaam te wijzigen via het digitale toetsenbord.

De foto van het gebruikersprofiel wijzigen

Druk op 2 en daarna op “Foto wijzigen”. U kunt een afbeelding selecteren in de lijst met opgeslagen afbeeldingen of op een externe opslagapparaat (USB-stick, SD-kaart enz.) Druk hiervoor op 3 en vervolgens op “Aangepaste afbeelding” en selecteer een extern opslagapparaat.

Een profiel kopiëren en resetten

Druk op het submenu 2 > “Dupliceren” en selecteer het andere profiel dat u wilt verwijderen. Het geselecteerde profiel worden gewist en vervangen door het gekopieerde profiel.

Om het geselecteerde profiel te resetten, drukt u op het submenu 2 > “Huidig profiel resetten”.

Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

Functies met betrekking tot het gebruikersprofiel

De volgende instellingen zijn opgeslagen in het gebruikersprofiel:

- taal van het systeem;

- afstandseenheid (indien beschikbaar);

- indeling van de startpagina;

- instellingen van het display;

- Multi-Sense-instellingen;

- instellingen van de sfeerverlichting;

- de positie van de bestuurdersstoel afstellen

- instellingen van de buitenspiegels;

- massage-instellingen;

- presets;

- radio-instellingen;

- navigatie-instellingen;

- navigatiegeschiedenis;

- favorieten navigatie;

- Vertrouwelijkheidsinstellingen.

“Scherm”

Met dit menu hebt u toegang tot de volgende informatie:

- "Centrale weergave";

- "Cockpitweergave";

- "Head-up display".

"Centrale weergave"

Selecteer “Negatief thema” of “Positief thema” om de weergave van het multimediascherm te wijzigen.

Druk op “+” of op “-” om de helderheid van het scherm bij dag/nacht af te stellen.

Opmerking: de instellingen van "Helderheid overdag" worden ´s nachts uitgeschakeld en de instellingen van "Helderheid 's nachts" worden overdag uitgeschakeld.

"Cockpitweergave"

Gebruik dit menu om de “Helderheid 's nachts” aan te passen.

Druk op “+” of “-” om de helderheid in te stellen.

Opmerking: de functie "Helderheid 's nachts" wordt alleen geactiveerd bij het inschakelen van de verlichting.

Druk voor het regelen van de intensiteit (helderheid, volume enz.) op “+”, op “-” of blader door de getallen.

"Head-up display"

In dit menu kunnen de volgende parameters worden ingesteld:

- Inschakelen, uitschakelen: Selecteer "On" of "OFF" voor in- of uitschakelen van de functie "Head-up display".

- "Helderheid autom.": selecteer "On" om de helderheid automatisch in te stellen.

- "Helderheid overdag": regel de intensiteit door op "+" of "-" te drukken.

- "Helderheid 's nachts": regel de intensiteit door op "+" of "-" te drukken.

Opmerking:

- deze optie is uitgeschakeld als de functie “Helderheid autom.” actief is.

- de instellingen van Helderheid overdag” zijn ´s nachts uitgeschakeld en de instellingen van “Helderheid 's nachts” zijn overdag uitgeschakeld.

- Hoogte: druk op het pijltje naar boven of naar beneden om de hoogte van het head-up display te regelen.

NB: deze instellingen zijn enkel beschikbaar als het head-up display geactiveerd is.

“Helderheid”

Met dit menu kunt u de helderheid instellen:

- van het instrumentenpaneel

- van het multimediascherm

- van het head-up display

Regel de intensiteit door te drukken op “+” of “-”.

“Volume”

Met dit menu kunt u de volgende parameters instellen door op “+” of “-” te drukken:

- hoofdvolume;

- beltoon van de telefoon;

- telefoongesprekken;

- navigatie;

- waarschuwingen;

- geluid van de toetsen;

- volume van het geluidssignaal:

- waarneming obstakel;

- Waarschuwing bij verlaten van rijstrook;

- spraakbediening.

Om uw selectie te resetten, drukt u op de toets van het submenu en vervolgens op “Resetten”.

Opmerking:

- “0”: dempen;

- de beschikbare instellingen kunnen variëren.

“Taal”

Met dit menu kunt u de taalkeuze voor de auto instellen. Selecteer de gewenste taal.

“Toetsenbord”

Met dit menu kunt u een virtueel toetsenbord kiezen uit de door het systeem voorgestelde typen:

- “Alfabetisch”;

- “Azerty”;

- “Qwerty”;

- “Qwertz”;

- “Cyrillisch”;

- “Grieks”;

- “Arabisch”;

- “Hebreeuws”;

- “Hindi”;

- “Perzisch”.

Resetten

Om terug te keren naar de standaardwaarden, drukt u op toets van het submenu en vervolgens op “Resetten”.

“Datum en tijd”

Met dit menu kunt u de tijd van het systeem en de tijdsweergave instellen. Het is aangeraden om de automatische instellingen te behouden.

“Eenheden”

Met dit menu kunt u een afstandseenheid kiezen: "km" of "mijl".

“Gesproken opdracht”

Met dit menu kunt u een mannen- of een vrouwenstem kiezen.

"Systeeminformatie"

Met dit menu kunt u informatie over het systeem bekijken:

- softwareversie;

- bootversie

- status van het netwerk;

- HUID-informatie

- licentie

- navigatie-informatie;

- huidige taal

- systeemupdate

“Suggestiebalk”

Dit menu biedt weergave van berichten tijdens het rijden. U kunt de weergave van berichten inschakelen/uitschakelen voor de volgende categorieën:

- Meldingen

- "Navigatie";

- "Multimedia";

- "Telefoon";

- "Voertuig";

- "Apps";

- "Systeem";

- "Overige".

Opmerking: als de functie Meldingen functie is uitgeschakeld, zijn alle hierboven vermelde categorieën automatisch uitgeschakeld.

“Algemene reset”

Met deze functie kunt u alle systeeminstellingen resetten naar de beginsituatie. Alle gegevens en de configuratie worden gewist.

Voor een volledige reset drukt u op de toets van het submenu in het menu “Systeem” en vervolgens op “Algemene reset”.

Druk, als er een bevestigingsbericht op het scherm verschijnt, op "Ja" om te bevestigen.

Opmerking:

- na een reset start het systeem op in de taal van de fabrieksinstellingen. Zie het betreffende deel in dit hoofdstuk voor het wijzigen van de taal.

- Als u het systeem reset door de toets aan/uit op het front ingedrukt te houden, verliest u geen gegevens. Bij de functie “Algemene reset” is dat wel het geval.

“Smartphone-integratie”

Met dit menu hebt u toegang tot de volgende functies:

- “Automatisch starten”: start automatisch “Android Auto™” of “CarPlay™” in het multimediasysteem.

- “Zelfstudie”: geeft een cursus weer over het gebruik van de applicaties “Android Auto™” en “CarPlay™” met behulp van het multimediasysteem.

Raadpleeg de handleiding in uw multimediasysteem voor meer informatie: klik op de toets van het submenu in het menuscherm “Systeem” en klik vervolgens op “Gebruikershandleiding”.

Systeem