Terug naar de lijst

STORINGEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systeem

Beschrijving

Oorzaken

Oplossingen

Er verschijnt geen beeld.

Het scherm staat stand-by.

Controleer of het scherm niet stand-by staat.

Er is geen enkel geluid hoorbaar.

Het volume staat op minimum of op pauze.

Zet het volume harder of deactiveer de pauze.

Er klinkt geen enkel geluid uit de luidspreker links, rechts, voor of achter.

De instelling van de balance of fader is niet goed.

Stel de balance of fader van het geluid goed af.

Het scherm loopt vast.

Het systeemgeheugen is overbelast.

Herstart het systeem door lang op de aan/uit-knop van het multimediasysteem te drukken (blijf drukken tot het systeem herstart).

Nadat de motor is uitgeschakeld, gaat het scherm even uit. U bent in de auto.

De handsfree kaart wordt mogelijk niet meer gedetecteerd in het voertuig.

Plaats de handsfree kaart in het daarvoor bedoelde gebied. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw voertuig.

Navigatie

Beschrijving

Oorzaken

Oplossingen

De positie van het voertuig op het scherm komt niet overeen met de werkelijkheid of het GPS-symbool op het scherm blijft grijs of geel.

Slechte plaatsbepaling van de auto door de ontvangst van het GPS.

Verplaats de auto tot u een goede ontvangst van de GPS-signalen heeft.

De indicaties op het scherm komen niet overeen met de werkelijkheid.

De kaart is verouderd.

Download updates via www.myrenault.com.

De informatie met betrekking tot het verkeer wordt niet op het scherm aangegeven.

De begeleiding is niet geactiveerd.

Controleer of de begeleiding geactiveerd is. Selecteer een bestemming en begin de begeleiding.

Sommige rubrieken van het menu zijn niet beschikbaar.

Naargelang het gegeven commando zijn sommige rubrieken niet beschikbaar.

De gesproken begeleiding is niet beschikbaar.

Het navigatiesysteem houdt geen rekening met de kruising.

De gesproken begeleiding of de begeleiding is gedeactiveerd.

Zet het volume harder. Controleer of de gesproken begeleiding geactiveerd is. Controleer of de begeleiding geactiveerd is.

De gesproken begeleiding komt niet overeen met de werkelijkheid.

De gesproken begeleiding kan variëren afhankelijk van de omgeving.

Rijd afhankelijk van de werkelijke omstandigheden.

De voorgestelde route begint of eindigt niet bij de gewenste bestemming.

De bestemming wordt niet herkend door het systeem.

Sla een weg in dichtbij de gewenste bestemming.

Het systeem berekent automatisch een omweg.

In geval van te vermijden gebieden of een beperking in het verkeer wordt de berekening van de route beïnvloed.

Deactiveer de functie “Omleiding” in het menu Verkeersinstellingen.

Telefoon

Beschrijving

Oorzaken

Oplossingen

Er is geen geluid en beltoon hoorbaar.

De mobiele telefoon is niet aangesloten of met het systeem verbonden.

Het volume staat op minimum of op pauze.

Controleer of de mobiele telefoon is aangesloten of met het systeem verbonden. Zet het volume harder of deactiveer de pauze.

Onmogelijk om een uitgaand gesprek te voeren.

De mobiele telefoon is niet aangesloten of met het systeem verbonden.

De vergrendeling van het toetsenbord van de telefoon is geactiveerd.

Controleer of de mobiele telefoon is aangesloten of met het systeem verbonden. Ontgrendel het toetsenbord van de telefoon.

Spraakherkenning

Beschrijving

Oorzaken

Oplossingen

Het systeem herkent het spraakcommando niet.

Het spraakcommando wordt niet herkend.

De toegestane spreektijd is verlopen.

Het spraakcommando is verstoord door een luidruchtige omgeving.

Controleer of het aangegeven spraakcommando bestaat (zie het hoofdstuk “Gebruik van spraakcommando’s”). Spreek tijdens de toegestane spreektijd.

Spreek in een stille omgeving.

Media;

Beschrijving

Oorzaken

Oplossingen

Android Auto™/CarPlay™ start het multimediasysteem niet.

De USB-kabel is niet geschikt voor gegevensoverdracht.

Gebruik een USB-kabel die door de telefoonfabrikant wordt aanbevolen om ervoor te zorgen dat de app correct werkt.