Terug naar de lijst

DETECTIE VAN VERKEERSBORDEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Het systeem detecteert aan de kant van de weg verkeersborden die de maximumsnelheid aangeven en geeft de maximumsnelheid op het instrumentenpaneel weer.

Deze functie gebruikt vooral de informatie van de camera 1 op de voorruit, achter de achteruitkijkspiegel.

Opmerking: zorg ervoor dat de voorruit niet is bedekt (door vuil, modder, damp enzovoort).

Voor auto’s die hiermee zijn uitgerust, wordt ook de informatie van het navigatiesysteem gebruikt.

Als de snelheidsbegrenzer of snelheidsregelaar is ingeschakeld, kunt u de ingestelde snelheid aanpassen aan de snelheid aangegeven door het systeem.

Als de maximumsnelheid wordt overschreden, wordt de bestuurder op het instrumentenpaneel gewaarschuwd.

Als een auto met een abonnement in een land rijdt met andere snelheidseenheden dan die van de auto, wordt de snelheidslimiet weergegeven in de eenheid van het desbetreffende land, samen met de omgerekende snelheidslimiet in de eenheid van het instrumentenpaneel van de auto.

Opmerking: bij voertuigen zonder navigatiesysteem kunt u, wanneer u in een land rijdt waar de snelheidseenheid verschilt van die van uw voertuig, handmatig de overeenstemmende snelheidseenheid selecteren op het instrumentenpaneel (bijv. van mijlen naar kilometers) om de juiste informatie te kunnen zien DISPLAYS EN METERS.

In landen waarin op bepaalde typen wegen langzamer moet worden gereden als het regent, kan de maximumsnelheid automatisch worden aangepast nadat de ruitenwissers enkele seconden zijn gebruikt in auto’s met een abonnement.

Bijzondere omstandigheden

Het systeem houdt geen rekening met uitzonderlijke snelheidsbeperkingen, bijvoorbeeld op dagen waarop de luchtverontreiniging piekt.

Detectie van verkeersborden is gekoppeld aan een abonnement.

Als er geen abonnement is, is het systeem beperkt tot het melden van de verkeersborden die de maximumsnelheid aangeven wanneer deze door de camera worden gedetecteerd.

Het systeem houdt geen rekening met informatie over de kaart van het navigatiesysteem.

De beschikbaarheid van de maximumsnelheid kan worden beïnvloed.

Raadpleeg de instructies bij het multimediasysteem om het abonnement te beheren.

Werkzaamheden

Controleen waarschuwingslampjes

De functie geeft de volgende waarschuwingslampjes weer:

3 Verkeersborden die de maximumsnelheid aangeven en extra verkeersborden die de maximumsnelheid aangeven (snelheid op afrit met pijl, snelheid met een caravan, snelheidslimiet met aangegeven duur, enz.).

4 Extra verkeersborden (begin inhaalverbod).

Als de snelheidslimiet wordt overschreden, knippert er een paar seconden een rode cirkel rond het bord (controlelampje 3) om u te waarschuwen.

Het lampje blijft zichtbaar op het instrumentenpaneel zolang het voertuig de maximumsnelheid overschrijdt.

Verschil in maximumsnelheid of kruissnelheid

Druk op de schakelaar 5 om de snelheidsbegrenzer, snelheidsregelaar of adaptieve snelheidsregelaar in te stellen op de waargenomen snelheidslimiet.

Voer deze aanpassingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

storingen

Het systeem kan de snelheidsbeperking niet detecteren:

- de voorruit niet schoon is;

- de camera verblind wordt door de zon;

- bij onvoldoende zicht (‘s nachts, bij mist, enz.);

- als de verkeersborden onleesbaar (door sneeuw, enz.) of verborgen zijn (achter een andere auto of bomen);

- als de informatie van het navigatiesysteem niet actueel is.

Deze functie is een extra hulp tijdens het rijden. Deze functie kan in geen geval de waakzaamheid en verantwoordelijkheid van de bestuurder vervangen; deze moet altijd de controle over zijn auto behouden.

De bestuurder moet zijn snelheid altijd aanpassen aan het verkeer, ongeacht de aanwijzingen van het systeem.

Het systeem detecteert verkeersborden die de maximumsnelheid aangeven, maar geen andere borden (bijv. op- en afritten naar of vanuit stedelijke gebieden, enz.).

Het systeem detecteert mogelijk niet alle snelheidsborden of interpreteert ze mogelijk verkeerd.

De bestuurder mag deze niet door het systeem gedetecteerde borden echter niet negeren en moet zich altijd aan de verkeersborden en het verkeersreglement houden.

Bij slecht zicht (mist, sneeuw, vorst ...) geeft het systeem wellicht niet de juiste maximumsnelheid aan.

De bestuurder moet zijn snelheid altijd aanpassen aan het verkeer, ongeacht de aanwijzingen van het systeem.