Terug naar de lijst

TIPS VOOR HET RIJDEN, ZUINIG RIJDEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

De actieradius is goedgekeurd volgens een voorgeschreven standaardmethode. Deze methode is voor alle autofabrikanten hetzelfde en maakt het mogelijk om auto’s met elkaar te vergelijken.

De werkelijke actieradius is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de uitrustingen van de auto en de rijstijl van de bestuurder. Raadpleeg voor een optimale actieradius onderstaande aanbevelingen.

U beschikt afhankelijk van de versies over verschillende functies die u kunnen helpen het energieverbruik te verminderen:

- op het instrumentenpaneel:

- de energiemeter;

- het indicatielampje rijstijl;

- op het multimediascherm:

- gegevens met betrekking tot uw energieverbruik;

- een grafiek van het energieverbruik;

- scores op basis van uw rijstijl;

- Eco tips voor zuinig rijden;

- een routeplanner;

- een ECO-rijmodus.

Energiemeter

(op het instrumentenpaneel)

Aan de energiemeter kunt u meteen het energieverbruik van uw auto zien.

Gebruikszone A “energieterugwinning”

Wanneer u tijdens het rijden uw voet optilt van het gaspedaal of wanneer u op het rempedaal drukt, genereert de motor tijdens het afremmen elektriciteit die wordt gebruikt om te remmen en de tractiebatterij op te laden REGENERATIEF REMSYSTEEM.

Optimaal gebruik zone 0

Geef nul verbruik aan.

Gebruikszone B “aanbevolen verbruik”

De tractiebatterij levert de elektrische energie die de motor nodig heeft om de auto te laten rijden.

Gebruikszone C “afgeraden verbruik”

Geeft een aanzienlijk energieverbruik aan.

De aanwezigheid en het tonen van deze informatie zijn afhankelijk van de gekozen instellingen DISPLAYS EN METERS.

Indicatielampje rijstijl

Dit lampje informeert u in real time over uw rijstijl. Dit wordt weergegeven met de waarschuwingslampje 1.

U kunt het indicatielampje rijstijl; weergeven door herhaaldelijk op de schakelaar 2 omhoog/omlaag te drukken.

Hoe groter de cirkel 1 in het groene gebied, hoe beter uw snelheid, acceleratie en anticipatie: u rijdt zuinig.

Hoe kleiner de cirkel 1 in het oranje gebied, hoe lager uw snelheid, acceleratie en anticipatie: u rijdt niet zuinig.

Als u deze indicator regelmatig volgt, daalt het verbruik van elektrische energie van uw auto.

Stand ECO

ECO-modus is een functie die de actieradius van de auto optimaliseert. Deze werkt in op bepaalde energieverbruikende voertuigsystemen (airco, enz.) en op het voertuiggedrag (versnellen, snelheidsregelaar, afremmen, enz.).

In-/uitschakelen via het multimediascherm 3

Zie de multimedia-instructies voor het in-/uitschakelen van de functie.

Tijdens het rijden kan de ECO-modus tijdelijk worden uitgezet om de motor weer op volle kracht te laten werken.

Druk hiervoor het gaspedaal stevig en volledig in. De ECO-modus wordt weer geactiveerd wanneer u het gaspedaal loslaat.

Trajectbalans

Voor auto’s die hiermee zijn uitgerust, verschijnt er nadat de motor is afgezet een trajectbalans op het multimediascherm 3. Op deze balans vindt u de informatie over uw laatste rit:

- het gemiddeld energieverbruik;

- het aantal afgelegde kilometers;

- een algemene melding, rekening houdend met de acceleratie, de anticipatie en uw mogelijkheid om uw snelheid te controleren;

- advies om uw beoordeling te verbeteren.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het multimediasysteem voor meer informatie.

Navigatiesysteem

Aan de hand van de beschikbare informatie op uw navigatiesysteem (verkeersinformatie, dichtstbijzijnde oplaadpunt...) kunt u uw route makkelijker plannen.

In de ECO-modus is de voertuigsnelheid beperkt tot ongeveer 115 km/u.