12 V-HULPACCU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

De hulpaccu is een 12V-accu die energie levert voor het bedienen van de uitrusting van de auto (verlichting, ruitenwissers, ruiten, audiosysteem, enz.) en bepaalde veiligheidssystemen zoals rembekrachtiging.

U mag de accu niet openen of er vloeistof aan toevoegen.

Onderhoud/vervanging

De capaciteit van uw 12 V-hulpaccu 1 kan verminderen, vooral als u uw auto gebruikt:

- bij een lage buitentemperatuur;

- na langdurig gebruik van stroomverbruikers bij afgezette motor.

Niet onder de motorkap werken als de auto wordt opgeladen of wanneer het contact niet uit is.

Voor uw veiligheid en voor de goede werking van de elektrische apparatuur in de auto (lampen, ruitenwisser, ABS, enz.), moet elke ingreep aan de “12 V”-hulpaccu (demontage, loskoppeling, enz.) altijd worden uitgevoerd door een specialist.

Risico op brandwonden door elektrische schokken.

U moet zich verplicht houden aan de vervangingsintervallen die worden aangegeven in het onderhoudsboekje zonder deze te overschrijden.

Omdat de accu van een speciaal type is, moet u deze vervangen door een gelijkwaardige accu.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Het aandrijfsysteem van de elektrische auto gebruikt ongeveer 400 volt gelijkspanning.

Dit systeem kan tijdens en na het uitzetten van het contact onder spanning staan.

Let op de waarschuwingen op de stickers in de auto.

Elke ingreep of wijziging aan het elektrische 400 V-systeem van het voertuig (componenten, kabels, connectoren, tractiebatterij) is strikt verboden.

Risico van ernstige brandwonden of mogelijk dodelijke elektrische schokken.

Bovendien kan de ventilateurmotor onverwacht gaan draaien. Het waarschuwingslampje in de motorruimte herinnert u hieraan.

Verwondingsgevaar

Sticker A

Houd u aan de indicaties op de accu.

2 Open vuur en roken zijn verboden.

3 Oogbescherming is verplicht.

4 Buiten het bereik van kinderen houden.

5 Explosieve stoffen.

6 Zie de gebruikshandleiding.

7 Corrosieve stoffen.

Pechhulp

Om uw auto niet te beschadigen, is het verboden om de 12 V-hulpaccu op te laden met behulp van:

- een lader van een externe accu;

- een accu van een andere auto.

Doe beroep op een merkdealer.

Gebruik uw elektrische auto niet om de 12 V-accu van een andere auto bij pech te helpen. De elektrische spanning van 12 volt van een elektrische auto is daarvoor niet toereikend.

Risico van beschadiging van de auto.

Het is verboden de 12 V-hulpaccu los te koppelen.

Risico op brandwonden door elektrische schokken.