BOORDCOMPUTER: algemene informatie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Boordcomputer ABC of D

Afhankelijk van de auto, beschikt hij over de volgende functies:

- afgelegde afstand;

- gegevens van de reis;

- informatieboodschappen;

- storingsboodschappen (in combinatie met het controlelampje ©);

- alarmboodschappen (in combinatie met het lampje ®);

- Menu voor het personaliseren van de auto-instellingen. MENU VOOR HET PERSONALISEREN VAN DE AUTO-INSTELLINGEN.

Alle functies zijn beschreven op de volgende bladzijden.

Auto uitgerust met boordcomputer A

De functies zijn verdeeld over de zone 567 en 8. De positie van de zones varieert afhankelijk van de geselecteerde rijstijl.

Druk op de schakelaar 1 om tussen de zones te schakelen en selecteer functies door herhaaldelijk op schakelaar 2 of 3 te drukken. Gebruik vervolgens indien nodig de schakelaar 4OK” om te bevestigen.

Auto uitgerust met boordcomputer B

De functies worden verdeeld over zone 567 en 8.

Druk op de schakelaar 1 om tussen de zones te schakelen en selecteer functies door herhaaldelijk op schakelaar 2 of 3 te drukken. Gebruik vervolgens indien nodig de schakelaar 4OK” om te bevestigen.

Auto uitgerust met boordcomputer C

Druk zo vaak als nodig op de schakelaar 1 om het tabblad “Voertuig” te bereiken.

Druk herhaaldelijk op 2 of 3 en druk vervolgens indien nodig op 4OK” om te bevestigen.

Auto uitgerust met boordcomputer D

U ziet de functies in de menu’s 9 en 10.

Druk op de schakelaar 1 om tussen de zones te schakelen en selecteer functies door herhaaldelijk op schakelaar 2 of 3 te drukken. Gebruik vervolgens indien nodig de schakelaar 4OK” om te bevestigen.

Selecties

(het display hangt af van de uitvoering van de auto en het land)

a) Functieoverzicht, storings- en informatieberichten;

b) actueel brandstofverbruik en gemiddelde brandstofverbruik;

c) dagteller en gemiddelde snelheid;

d) De bandenspanning resetten.

e) instelling van de tijd.

f) Onderhoudsinterval:

- Onderhoudsinterval;

- Resterende afstand tot olieverversing.

g) Actieradius met resterende reagens.

Resetten van de dagteller en ritinstellingen (resetknop)

Selecteer een van de reisgegevens en houd vervolgens 4 OK ingedrukt totdat het display weer op nul staat.

Automatische nulinstelling van de gegevens van de reis

De nulinstelling gebeurt automatisch als één van de gegevens zijn maximale waarde bereikt.

Betekenis van de waarden gedurende de eerste paar kilometer na een nulinstelling

De waarden van gemiddeld verbruik, bereik en gemiddelde snelheid worden stabieler en nauwkeuriger naarmate de afgelegde afstand vanaf de laatste nulinstelling groter wordt.

De eerste kilometers na een nulinstelling kunt u constateren dat de actieradius toeneemt tijdens het rijden. Dit komt doordat rekening wordt gehouden met het gemiddeld verbruik sinds de laatste nulinstelling. Maar het gemiddeld verbruik kan afnemen als:

- de auto met een constante snelheid rijdt;

- de motor zijn bedrijfstemperatuur bereikt (nulinstelling bij koude motor);

- u vanuit druk stadsverkeer op de buitenweg komt.