Terug naar de lijst

WAARSCHUWING BIJ VERLIES VAN BANDENSPANNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dit systeem detecteert een verlies van spanning in een van de banden door tijdens het rijden de snelheid van de banden te meten.

De werking van de startvergrendeling

Het controlelampje  1 blijft branden om de bestuurder te waarschuwen dat de druk te laag is (lage bandenspanning, lekke band...).

Reset van de referentiewaarde voor bandenspanning

Deze gebeurt:

- wanneer de referentiespanning in de banden moet worden gewijzigd om aangepast te zijn aan de gebruiksomstandigheden (onbelast, belast, rijden op de autosnelweg, enz.);

- na het wisselen van de wielen (dit wordt echter afgeraden);

- na het verwisselen van een wiel.

Deze moet altijd gebeuren na controle van de bandenspanning in de vier banden als deze koud zijn.

De bandenspanning moet afgestemd zijn op het huidige gebruik van de auto (onbelast, belast, rijden op de autosnelweg...).

Deze functie is een extra hulp tijdens het rijden.

Deze functie neemt niet de taak van de bestuurder over. De bestuurder moet altijd opletten en blijft verantwoordelijk.

Controleer de bandenspanning, inclusief het reservewiel, één keer per maand.

Resetprocedure

Contact aan, stilstaande auto:

- druk kort op een van de knoppen 3 of 4 om de functie “Bandendruk init. lang drukken” op het display 2 te selecteren;

- druk lang (ongeveer 3 seconden) op een van de knoppen 3 of 4 om het resetten te starten. Wanneer de melding “Inleren bandsp. bezig” verschijnt, is het verzoek om de referentiewaarde voor de bandenspanning opnieuw in te stellen verwerkt.

Het resetten is afgerond na enkele minuten rijden.

Opmerking: de referentiespanning van de banden mag niet lager zijn dan de aanbevolen waarde die op de zijkant van het portier vermeld staat.

Aanduiding

Het display 2 op het instrumentenpaneel informeert u over eventuele afwijkingen (lage bandenspanning, lekke band, enz.).

“Bandendruk init. lang drukken”

Het controlelampje blijft branden en de boodschap “Bandendruk init. lang drukken” verschijnt.

Dit betekent dat minstens een van de banden lek is.

Controleer en corrigeer indien nodig de bandenspanning van de vier koude wielen.

Het controlelampje dooft na enkele minuten rijden.

Een plots verlies van bandenspanning (klapband ...) wordt mogelijk niet door het systeem worden opgespoord.

“Controleer bandensensor”

Het waarschuwingslampje licht op, het bericht “Controleer bandensensor” verschijnt op het instrumentenpaneel en er klinkt een geluidssignaal.

Deze boodschap wordt vergezeld door het lampje ®.

Deze geven aan dat minstens een van de banden lek is of veel te lage spanning heeft. Vervang het of roep de hulp in van een merkdealer als de band lek is. Pomp de band op als de bandenspanning te laag is.

Het waarschuwingslampje ® dwingt u, voor uw veiligheid, direct te stoppen zonder het verkeer in gevaar te brengen.

“Controleer bandensensor”

Het waarschuwingslampje knippert meerdere seconden en blijft dan branden en het bericht “Controleer bandensensor” verschijnt.

Deze boodschap wordt vergezeld door het lampje ©.

Die geven aan dat in minstens een van de wielen geen drukzender zit (bijvoorbeeld het reservewiel). Neem in alle overige gevallen contact op met een merkdealer.

Corrigeren van de bandenspanning

De bandenspanning moet koud worden gecorrigeerd (raadpleeg de sticker op de zijkant van het bestuurdersportier).

Indien u de bandenspanning niet bij koude banden kunt controleren, moet u de opgegeven waarden met 0,2 tot 0,3 bar (3 PSI) verhogen.

Verlaag nooit de spanning van een warme band.

Vervangen van wielen/banden

Voor dit systeem zijn specifieke uitrustingen nodig (wielen, wieldoppen, enz.) BANDEN.

Neem contact op met een merkdealer om de banden te vervangen en om erachter te komen welke accessoires bij het systeem horen. De juiste accessoires zijn altijd verkrijgbaar via uw merkdealer: bij gebruik van andere accessoires functioneert het systeem mogelijk niet juist.

Reservewiel

Het reservewiel, als uw auto daarmee is uitgerust, heeft geen wielsensor. Als dit op de auto gemonteerd is, knippert het waarschuwingslampje meerdere seconden en blijft dan branden, terwijl het waarschuwingslampje © en het bericht “Controleer bandensensor” op het instrumentenpaneel verschijnen.

Spuitbussen voor bandenreparatie en pompset

Vanwege de specifieke eigenschappen van de ventielen, mag u alleen uitrustingen gebruiken die door de merkdealer goedgekeurd zijn. POMPSET VOOR DE BANDEN.

Verwisselen van een wiel

het kan enkele minuten duren voordat het systeem de juiste bandenspanningen heeft verwerkt. Controleer daarom de bandenspanning na elke ingreep.