HANDREM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Handrem

Vastzetten

Trek de handgreep 1 omhoog. Controleer of de auto blijft stilstaan. Het controlelampje } op het instrumentenpaneel licht op.

Vrijzetten

Trek de handgreep 1 iets omhoog waarna u de knop 2 indrukt en de handgreep omlaag duwt. Het waarschuwingslampje } op het instrumentenpaneel gaat uit.

Tijdens het rijden moet de handrem helemaal vrij gezet zijn (rood waarschuwingslampje uit), risico van oververhitting of beschadiging.

Als de auto stilstaat kan het, afhankelijk van de helling of de belading van de auto, nodig zijn om ten minste twee extra tanden vaster te zetten en een versnelling in te schakelen (1e of achteruitversnelling).

Bij een botsing tegen de onderkant van de auto (bijvoorbeeld: contact met een paaltje, een stoeprand of ander stadsmeubilair) kunt u de auto beschadigen (bijvoorbeeld: vervorming van een as).

Om ieder risico van een ongeluk te voorkomen, moet u uw auto door een merkdealer laten controleren.

Wegklapbare handrem

(afhankelijk van de auto)

Vastzetten

Trek de hendel 4 omhoog en laat hem vervolgens los. De hendel gaat terug in de horizontale stand.

Vrij zetten

Druk op de knop 3 en trek de hendel 4 omhoog en plaats deze in de horizontale stand.