Terug naar de lijst

VOORSTOELEN: functies

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Het bedieningsscherm biedt u afhankelijk van de auto toegang tot meerdere functies van de stoelen.

Voor auto’s die hiermee zijn uitgerust, kunt u met de schakelaar 1 rechtstreeks naar het menu Stoelen van het bedieningsscherm gaan.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het multimediasysteem voor meer informatie.

Massage

U kunt de massagefunctie van de bestuurdersstoel inschakelen.

Op het bedieningsscherm kiest u het menu “’Voertuig”, “Zitplaatsen” en vervolgens “Massage”.

Blader door het menu voor deze items:

- selecteer het soort massage (stimulerend, relaxerend of lende);

- de intensiteit in te stellen (+ of -);

- de snelheid in te stellen (+ of -);

- de ingestelde parameters resetten. Druk op 2 en vervolgens op “Resetten”;

- de stoelmassage in of uit te schakelen (ON of OFF).

Afstellen

Op het bedieningsscherm kiest u het menu “’Voertuig”, “Zitplaatsen” en vervolgens “INSTELLINGEN”.

U kunt de volgende elementen in- of uitschakelen:

- gemakkelijke toegang van de bestuurder;

- visuele feedback van de huidige beweging.

Gemakkelijke toegang voor bestuurder

Druk op “ON” of “OFF” om deze functie te activeren of deactiveren.

Als deze functie geactiveerd is, gaat de stoel automatisch achteruit als de bestuurder uitstapt en keert deze terug in de oorspronkelijke stand als de startknop wordt ingedrukt.

Stand

Er kunnen zes profielen van het multifunctionele scherm worden opgeslagen (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het multimediasysteem).

Elk profiel bevat de zitpositie van de bestuurdersstoel.

Een zitpositie bevat de afstellingen van de zitting en van de rugleuning van de bestuurdersstoel en, afhankelijk van de auto, ook die van de buitenspiegels.

De zitpositie kan worden opgeslagen in het geheugen en daaruit worden opgeroepen, door op de knoppen te drukken:

- de “handsfree” RENAULT-card is gedetecteerd;

- bij het openen van het bestuurdersportier.

Voer deze verstellingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

Opslaan van de zitpositie

- Stel de bestuurdersstoel af met de schakelaars 34 en 5 (zie vorige bladzijde);

- stel de buitenspiegels af;

- selecteer op het bedieningsscherm het menu “Voertuig”, “Zitplaatsen”, “INSTELLINGEN” en vervolgens “Positie” en selecteer daarna “Opslaan”.

De stand van de buitenspiegels bij vooruit rijden en in achteruitversnelling en de positie van de bestuurdersstoel worden opgeslagen.

Oproepen van de zitpositie

Selecteer terwijl de auto stilstaat het menu “Voertuig”, “Zitplaatsen”, “INSTELLINGEN” en vervolgens “Positie” op het bedieningsscherm, selecteer “Oproepen” en bevestig.

Let op: Het oproepen van de opgeslagen zitpositie wordt onderbroken als u op één van de knoppen van de afstelling van de stoel drukt.

Tijdens het rijden, is het niet mogelijk de geheugenpositie op te roepen.