Terug naar de lijst

FUNCTIE STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dit systeem zorgt voor een lager brandstofverbruik en vermindert de uitstoot van broeikasgassen.

Het systeem wordt automatisch ingeschakeld wanneer de auto begint te rijden.

Tijdens het rijden zet het systeem de motor af (op stand-by) wanneer de auto stilstaat (file, voor een stoplicht enz.).

Omstandigheden waarbij de motor op stand-by wordt gezet

De auto heeft na de laatste stilstand gereden.

Voor een automatische versnellingsbak:

- de versnellingsbak staat in stand D, M of N;

en

- het rempedaal wordt (voldoende hard) ingedrukt;

en

- het gaspedaal wordt niet ingedrukt;

en

- de snelheid is nul gedurende ongeveer 1 seconde

De motor blijft op stand-by staan bij inschakelen van stand P, of bij inschakelen van stand N terwijl de parkeerrem is aangetrokken en het rempedaal wordt losgelaten.

Voor alle auto’s:

Afhankelijk van de auto, gaat het waarschuwingslampje op het instrumentenpaneel branden om aan te geven dat de motor op stand-by staat.

De uitrustingen van de auto blijven in werking terwijl de motor stilstaat.

Het contact moet worden uitgeschakeld voordat u het voertuig verlaat. STARTEN, STOPPEN VAN DE MOTOR: auto met sleutel of DE MOTOR STARTEN, STOPPEN: auto met RENAULT-card

Rijd niet met de auto wanneer de motor op stand-by staat (het waarschuwingslampje wordt op het instrumentenpaneel weergegeven).

Wanneer de motor op stand-by wordt gezet, wordt de automatische parkeerrem (afhankelijk van de auto) niet automatisch vastgezet.

Wanneer de motor op stand-by staat, werkt de rembekrachtiging niet.

Stand-by van de motor voorkomen

In bepaalde omstandigheden, zoals op een kruispunt, is het mogelijk om bij geactiveerd systeem de motor draaiende te houden om snel te kunnen starten.

Automatische transmissie:

Laat de auto stilstaan door zachtjes op het rempedaal te drukken.

Stand-by uitschakelen

Voor een automatische versnellingsbak:

- het rempedaal is niet ingedrukt en stand D of M is ingeschakeld, of

- het rempedaal wordt losgelaten, de stand N is ingeschakeld en de parkeerrem is vrijgezet, of

- het rempedaal wordt opnieuw ingedrukt, de stand P is ingeschakeld of de stand N is ingeschakeld terwijl de parkeerrem is vastgezet, of

- stand R is ingeschakeld of,

- het gaspedaal wordt ingedrukt; of,

- bij handbediening wordt de versnellingshendel verplaatst naar + of -.

Bijzonderheid: afhankelijk van de auto, brandt het controlelampje Ä gedurende enkele seconden op het instrumentenpaneel als u het contact uitzet wanneer de motor op stand-by staat.

Om brandstof bij te vullen, moet de motor worden afgezet (en niet op stand-by worden gezet): zet de motor altijd af. STARTEN, STOPPEN VAN DE MOTOR: auto met sleutel of DE MOTOR STARTEN, STOPPEN: auto met RENAULT-card

Omstandigheden waarbij de motor niet op stand-by wordt gezet

Onder bepaalde omstandigheden kan het systeem de motor niet op stand-by zetten. Dit is het geval als:

voor auto’s met een RENAULT -kaart:

- het bestuurdersportier is niet gesloten;

- de autogordel van de bestuurder is niet vastgemaakt;

voor alle auto’s:

- de achteruitversnelling is ingeschakeld;

- de motorkap niet is vergrendeld;

- de buitentemperatuur is te hoog of te laag;

- de accu onvoldoende geladen is;

- Indien beschikbaar, wordt de modus “4WD Lock” geactiveerd; TRANSMISSIE: 4-wielaandrijving (4WD)

- het verschil tussen de temperatuur in de auto en de ingestelde temperatuur van de thermostatische airconditioning te groot is;

- de parkeerhulp is ingeschakeld;

- de helling bedraagt meer dan ongeveer 12% voor voertuigen die zijn uitgerust met een automatische versnellingsbak;

- de functie “Helder zicht” is ingeschakeld; HANDBEDIENDE AIRCONDITIONING of AUTOMATISCHE AIRCONDITIONING: Knop A of THERMOSTATISCHE AIRCONDITIONING: bedieningsknoppen B en C

- de motortemperatuur is te hoog of te laag;

- de luchtzuiveringscyclus wordt vernieuwd;

of

-...

Afhankelijk van de auto verschijnt het controlelampje op het instrumentenpaneel. Dit lampje waarschuwt u dat de motor niet in stand-by kan worden gezet.

Voordat u iets doet onder de motorkap, moet u het contact afzetten. STARTEN, STOPPEN VAN DE MOTOR: auto met sleutel of DE MOTOR STARTEN, STOPPEN: auto met RENAULT-card

Bijzonderheden van de auto’s met een RENAULT-card

Als de bestuurder, terwijl de motor is afgezet (verkeersopstopping, stilstaan voor een stoplicht enz.), zijn gordel losmaakt en het bestuurdersportier opent, of uit zijn stoel komt, wordt het contact verbroken.

De automatische parkeerrem zet zich dan automatisch vast.

Start de motor om het Stop and Start-systeem te herstarten en weer in te schakelen. STARTEN, STOPPEN VAN DE MOTOR: auto met sleutel of DE MOTOR STARTEN, STOPPEN: auto met RENAULT-card

Speciale situaties bij auto’s met een sleutel

Met de motor op stand-by (verkeersopstopping, stilstaan voor een stoplicht enz.), als u uit de auto stapt, klinkt een geluidssignaal om u te waarschuwen dat de motor op stand-by staat en niet is uitgezet.

Een motor die stand-by staat kan weer starten, zelfs als de bestuurder is uitgestapt. Controleer de veiligheid voordat u uitstapt.

Bijzonderheid van het automatisch weer starten van de motor

Onder bepaalde omstandigheden kan de motor vanzelf weer starten om uw veiligheid en uw comfort te waarborgen.

Dat kan zich met name voordoen wanneer:

- de buitentemperatuur is te hoog of te laag;

- de functie “Helder zicht” is ingeschakeld; HANDBEDIENDE AIRCONDITIONING of AUTOMATISCHE AIRCONDITIONING: Knop A of THERMOSTATISCHE AIRCONDITIONING: bedieningsknoppen B en C

- de accu onvoldoende geladen is;

- de rijsnelheid van de auto hoger is dan 5 km/u (bij afdalen);

- het rempedaal herhaaldelijk wordt ingedrukt of er vaak wordt geremd;

-...

Speciale voorziening van auto’s met een sleutel: in sommige omstandigheden wordt het automatisch opnieuw starten van de motor verhinderd als een voorportier is geopend.

Inschakelen, uitschakelen van de functie

Druk de schakelaar 1 in om de functie uit te schakelen. De boodschap “Stop & Start uitgeschakeld” verschijnt op het instrumentenpaneel en het controlelampje 2 in de schakelaar licht op.

Met nog een keer indrukken schakelt het systeem weer in. De boodschap “Stop & Start actief” verschijnt op het instrumentenpaneel en het controlelampje 2in de schakelaar 1 dooft.

Het systeem wordt automatisch weer ingeschakeld bij elke start van het voertuig.

Storingen

Wanneer de boodschap “Stop & Start controleren” op het instrumentenpaneel verschijnt en tegelijkertijd het controlelampje 2 in de schakelaar 1 oplicht, wordt het systeem uitgeschakeld.

Raadpleeg een merkdealer.

Let op: Als de motor op stand-by staat, kunt u op de schakelaar 1 drukken om de motor automatische opnieuw te starten.

Voordat u uit het voertuig stapt, moet u het contact uitschakelen. STARTEN, STOPPEN VAN DE MOTOR: auto met sleutel of DE MOTOR STARTEN, STOPPEN: auto met RENAULT-card