KINDERVEILIGHEID: uitschakelen, inschakelen van de passagiersairbag voorin

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uitschakelen van de passagiersairbags voorin

(voor de auto’s die hiermee uitgerust zijn)

Voordat u een kinderzitje op de passagiersstoel voorin installeert:

- controleer of het kinderzitje op deze stoel kan worden geïnstalleerd;

- het is van essentieel belang om de airbag uit te schakelen voor een kinderzitje waarin het kind achterstevoren in de auto zit.

Uitschakelen van de airbag: druk met stilstaande auto en contact uit op de grendel 1 en draai deze naar stand OFF.

Met contact aan, moet u verplicht controleren of het controlelampje ] op het display 2 oplicht en, afhankelijk van de auto, of de boodschap “airbag passagier gedeactiveerd” verschijnt.

Dit lampje blijft constant branden om u eraan te herinneren dat u een kinderzitje kunt gebruiken.

Activeer het in- en uitschakelen van de passagiersairbag met contact uit en stilstaande auto.

Als dit bij rijdende auto gebeurt, lichten de controlelampjes å en © op.

Om de staat van de airbag weer in overeenstemming te brengen met de stand van de grendel, zet u het contact uit en weer aan.

GEVAAR

Omdat het gevaarlijk is als de passagiersairbag voorin in werking komt als er een kinderzitje achterstevoren op de stoel is geplaatst, mag u NOOIT een bevestigingssysteem voor kinderen achterstevoren installeren op een stoel met een ACTIEVE FRONTALE AIRBAG. Dit kan leiden tot DODELIJK OF ERNSTIG LETSEL BIJ HET KIND.

De merktekens op het dashboard en de stickers A aan elke kant van de zonneklep van de passagier 3 (bijvoorbeeld de sticker hierboven), herinneren u aan deze instructies.

GEVAAR

Omdat het gevaarlijk is als de passagiersairbag voorin in werking komt als er een kinderzitje achterstevoren op de stoel is geplaatst, mag u NOOIT een bevestigingssysteem voor kinderen achterstevoren installeren op een stoel met een ACTIEVE FRONTALE AIRBAG. Dit kan leiden tot DODELIJK OF ERNSTIG LETSEL BIJ HET KIND.

Inschakelen van de passagiersairbags voorin

Zodra het kinderzitje van de passagiersstoel verwijderd is, moet u de airbags weer inschakelen om de voorpassagier bij een botsing te beschermen.

Opnieuw inschakelen van de air bag: druk bij stilstaande auto en contact uit, de grendel 1 in en draai deze in de stand ON.

Met het contact aan, moet u verplicht controleren of het controlelampje ] uit is en of het controlelampje op het display 2 gedurende ongeveer 1 minuut brandt na elke start.

De passagiersairbag voor is ingeschakeld.

Storingen

In geval van een storing aan het systeem voor het in- en uitschakelen van de passagiersairbags, is het verboden een achterstevoren geplaatst kinderzitje op de voorstoel te gebruiken.

Het gebruik van de voorstoel door een passagier wordt ook afgeraden.

Raadpleeg zo spoedig mogelijk een merkdealer.

De passagiersairbag voorin mag alleen worden in- of uitgeschakeld als de auto stilstaat met het contact uit.

Als dit bij rijdende auto gebeurt, lichten de controlelampjes å en © op.

Om de staat van de airbag weer in overeenstemming te brengen met de stand van de grendel, zet u het contact uit en weer aan.