Terug naar de lijst

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Selecteurhendel 1

P: parkeren

R: achteruitrijden

N: neutraal

D: automatische werking

M: handbediend

Opmerking: Druk op de knop 2 om van stand D of N naar R of P te gaan.

3: weergave van de ingeschakelde versnelling bij handbediening.

Starten

Met de selecteurhendel 1 in stand P, zet u het contact aan.

Om de selecteurhendel uit stand P te verplaatsen, moet u het rempedaal indrukken voordat u de ontgrendelknop 2 indrukt.

Houd uw voet op het rempedaal (het controlelampje Ó op het display 3 dooft) als u de hendel uit stand P haalt.

Schakel D of R alleen in als de auto stilstaat, het rempedaal is ingedrukt en het gaspedaal niet is ingedrukt.

Stand automatisch

Zet de selecteurhendel 1 in stand D.

In de meeste wegsituaties hoeft u de schakelhendel niet meer te verplaatsen. Er wordt automatisch op het juiste moment geschakeld naargelang de belasting van de auto, de helling van de weg en uw rijstijl.

Zuinig rijden

Laat de schakelhendel voor normaal gebruik in stand D. Als u het gaspedaal iets ingedrukt houdt, schakelt de transmissie bij een lager toerental automatisch naar de juiste versnelling.

Accelereren en inhalen

Druk het gaspedaal snel en diep in (voorbij het zware punt van het pedaal).

Hierdoor wordt, binnen de mogelijkheden van de motor, teruggeschakeld naar de optimale versnelling.

Stand handgeschakeld

De selecteurhendel 1 in stand D, beweeg de hendel naar links.

Door de hendel even te verplaatsen, kunt u handmatig de versnellingen bedienen:

- om naar een lagere versnelling te schakelen, duwt u de hendel naar voren;

- om naar een hogere versnelling te schakelen, trekt u de hendel naar achteren.

De ingeschakelde versnelling verschijnt op het display op het instrumentenpaneel.

Bijzondere gevallen

In sommige gevallen (bijvoorbeeld ter bescherming van de motor, bij werking van het Elektronisch Stabiliteitsprogramma ESP) kiest de transmissie tijdens het rijden toch automatisch de juiste versnelling.

Ook kan, om verkeerde manoeuvres te voorkomen, het schakelen worden geweigerd. In dit geval knippert de aanduiding van de versnelling enkele seconden om u te waarschuwen.

Bijzondere omstandigheden

- Als door de helling van de weg of in bochten de automatische werking niet gehandhaafd kan worden (bijv. in de bergen) is het raadzaam om op handmatig schakelen over te gaan. Hiermee voorkomt u het automatisch achter elkaar schakelen door de versnellingsbak bij stijgen en is het mogelijk op de motor te remmen bij lange afdalingen.

- Om bij erg koud weer te voorkomen dat de motor afslaat, raden wij u aan na het starten van de motor even te wachten voordat u de hendel verplaatst van P of N naar D of R.

Laat om op een helling stil te blijven staan uw voet niet op het gaspedaal rusten.

Risico van oververhitting van de automatische versnellingsbak.

Parkeren van de auto

Als de auto stilstaat, houdt u het rempedaal ingedrukt en zet u de selecteurhendel in stand P (parkeren): de versnellingsbak staat in neutraal en de voorwielen zijn mechanisch geblokkeerd.

Zet de parkeerrem vast of, afhankelijk van de auto, controleer of de automatische parkeerrem vastgezet is.

Stand P mag alleen worden ingeschakeld als het voertuig volledig stilstaat.

Bij het manoeuvreren kan de auto aan de onderkant ergens tegenaan rijden (bijvoorbeeld: contact met een paaltje, een trottoir of ander stadsmeubilair) en daardoor beschadigen (bijvoorbeeld: vervorming van een as, enz.).

Om ieder risico van een ongeluk te voorkomen, moet u uw auto door een merkdealer laten controleren.

Onderhoudsintervallen

Raadpleeg het onderhoudsdocument voor uw auto of een geautoriseerde dealer om na te gaan of periodiek onderhoud noodzakelijk is voor de automatische transmissie.

Als de transmissie geen onderhoud nodig heeft, hoeft geen olie te worden bijgevuld.

Bij een storing

- als tijdens het rijden de boodschap “transmissie controleren” verschijnt, in combinatie met het oplichten van het lampje op het instrumentenpaneel, dan geeft dit een storing aan.

Raadpleeg zo spoedig mogelijk een merkdealer;

- als tijdens het rijden het bericht “versnellingsbak te heet” op het instrumentenpaneel verschijnt, stop dan zo snel mogelijk om de versnellingsbak te laten afkoelen en totdat het bericht verdwenen is.

- Takelen van een auto met automatische transmissie, SLEPEN: pechhulp

Om veiligheidsredenen mag u nooit het contact uitzetten voordat de auto compleet stilstaat.

Indien voor het wegrijden de hendel niet uit P kan worden verplaatst als u het rempedaal indrukt, dan kunt u de hendel als volgt met de hand vrijzetten. Maak daarvoor het klepje 4 los, steek een gereedschap (met een onbuigzame stang) in het gat en druk tegelijkertijd op de knop 2 om de hendel te ontgrendelen.

Raadpleeg snel een merkdealer.