Terug naar de lijst

HOOFDSTEUN ACHTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gebruiksstand

Trek de hoofdsteun zoveel mogelijk omhoog en druk hem daarna naar beneden tot hij blokkeert.

Hoofdsteun verwijderen

Zet de hoofdsteun geheel omhoog, druk daarna op de knop A en verwijder de hoofdsteun.

Hoofdsteun terugplaatsen

Plaats de poten van de hoofdsteun in de geleiders, druk op de knop A en druk de hoofdsteun omlaag. Controleer de vergrendeling.

Hoofdsteun middelste stoelopbergstand

Druk op de knop A en laat de middelste hoofdsteun helemaal zakken.

De hoofdsteun in de onderste stand is een opbergstand en alleen toegestaan als de hoofdsteun niet gebruikt wordt. Indien er een passagier op de stoel zit, mag de hoofdsteun niet in de onderste stand gebruikt worden.

Opmerking: als u de hoofdsteun opnieuw moet monteren, let dan op de stand die op het label is getekend.

De hoofdsteun is een veiligheidsorgaan, dat altijd op zijn plaats moet zitten en goed moet zijn afgesteld. De bovenkant van de hoofdsteun moet op gelijke hoogte zijn met de kruin.