Terug naar de lijst

ELEKTRISCHE RUITBEDIENING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Deze systemen werken:

- bij draaiende motor;

- nadat de motor is uitgezet totdat een voorportier wordt geopend (beperkt tot ongeveer 12 minuten);

- met de motor uit, met gesloten portieren, nadat lang op de startknop is gedrukt.

Druk of trek aan de ruitschakelaar om deze omhoog of omlaag te zetten tot de gewenste hoogte: de achterruiten kunnen niet helemaal omlaag.

Vanaf de bestuurdersplaats bedient u de schakelaar:

1 voor de bestuurderskant;

2 voor de passagierskant voor;

3 en 5 voor de passagiersruiten achter.

Vanaf de passagiersplaatsen bedient u de schakelaar 6.

Veiligheid inzittenden achter

De bestuurder kan de werking van de ruitbediening achter uitschakelen door schakelaar 4 in te drukken. Op het instrumentenpaneel wordt een bevestigingsboodschap weergegeven.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder

Verlaat uw auto nooit met de RENAULT-kaart of -sleutel erin en nooit met een kind, afhankelijke volwassene of huisdier in de auto, zelfs niet voor een korte tijd. Zij kunnen zichzelf of anderen in gevaar brengen door de motor te starten of apparatuur te bedienen zoals de versnellingshendel of de ruitbediening. In geval van beknelling van een lichaamsdeel draait u direct de bewegingsrichting van de ruit om door te drukken op de betreffende schakelaar.

Gevaar van ernstige verwondingen.

Leg nooit iets op de bovenkant van een halfgeopende ruit: risico van beschadiging van de ruitbediening.

Werking van de sneltoets

Afhankelijk van de auto is deze modus een aanvulling op de hiervoor beschreven werking van de elektrische ruitbediening. Deze is alleen aanwezig op de voorste ruiten.

Druk de schakelaar 1 en 2 kort en volledig in of trek er kort en goed aan: de ruit gaat geheel omlaag of omhoog. Een actie op de schakelaar stopt de werking van de ruit.

Opmerking: als de ruit (alleen bestuurder of passagier) tijdens het sluiten op weerstand stuit (bv. een boomtak enz.), stopt de ruit en schuift daarna enkele centimeters terug.

Storingen

Als het sluiten van de ruit niet goed werkt, schakelt het systeem over op werking zonder sneltoets: u kunt in dit geval de werking herstellen door de schakelaar van de betreffende ruit zo vaak te bedienen tot de ruit geheel is gesloten (de ruit gaat stap voor stap omhoog) en de schakelaar dan langer dan een seconde ingedrukt te houden (kant sluiten) en daarna de ruit compleet te sluiten om het systeem te resetten.

Indien nodig, raadpleeg uw merkdealer.

Wanneer u de ruiten sluit, moet u erop letten dat er geen enkel lichaamsdeel (arm, hand, enz.) uit het voertuig steekt.

Gevaar van ernstige verwondingen.