Terug naar de lijst

ELEKTRISCH OPEN DAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Verschuiven van het gordijn 1

Contact aan:

- Volledig openen: druk de schakelaar 2 naar het midden van stand A.

- Volledig sluiten: druk schakelaar 2 naar het einde van stand B.

U hoeft het niet ingedrukt te houden. Het gordijn wordt automatisch volledig geopend of gesloten.

Kantelen

Als het open dak gesloten is, drukt u op de schakelaar 2 om het open dak te kantelen. U hoeft het niet ingedrukt te houden.

Als het open dak gekanteld is, drukt u op de schakelaar 2 om het open dak te sluiten. U hoeft het niet ingedrukt te houden.

Bijzonderheden

Als de ruit weerstand ontmoet tijdens het sluiten of omlaag kantelen (zoals een arm, een tak, enz.) gaat de ruit naar voren of kantelt ze omhoog.

Als deze functie gestoord is en het open dak herhaaldelijk opent of omhoog kantelt, drukt u binnen vijf seconden op de schakelaar voor omlaag kantelen. Houd deze ingedrukt; het open dak wordt geleidelijk volledig gesloten. Controleer of er niets vastzit in het open dak.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder tijdens het parkeren of stoppen van de auto

Laat nooit, zelfs niet eventjes, een kind, een afhankelijke volwassene of een dier in de auto achter als u deze verlaat.

Het kan zichzelf of anderen in gevaar brengen door bijvoorbeeld de motor te starten, door organen te bedienen zoals de ruitbediening, of de portieren te vergrendelen, enz..

Bovendien kan bij warm en/of zonnig weer de temperatuur in het interieur heel erg snel oplopen.

Indien er iets vastzit, draait u direct de bewegingsrichting om door de schakelaar 2 naar stand A te drukken.

LEVENSGEVAAR OF GEVAAR VAN ERNSTIG LETSEL.

Verschuiven van het open dak

Contact aan:

- Gedeeltelijk openen: druk de schakelaar 2 naar het midden van stand A.

- Volledig openen: druk de schakelaar 2 naar het einde van stand A.

- Gedeeltelijk sluiten: druk de schakelaar 2 naar het midden van stand B.

- Volledig sluiten: druk schakelaar 2 naar het einde van stand B.

U hoeft het niet ingedrukt te houden. Het open dak wordt automatisch volledig geopend of gesloten. Om de ruit te stoppen, drukt u nogmaals op de schakelaar tijdens het openen of sluiten.

Opmerking: Als u het open dak wilt openen tijdens het rijden, wordt gedeeltelijk openen geadviseerd om windoverlast te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik

- Auto met beladen dakdragers.

Open het dak niet als het dak beladen is.

Controleer voor het gebruik van het open dak, de accessoires (fietsdrager, dakkoffer, enz.) op de dakdragers: deze moeten op de juiste wijze zijn bevestigd en goed vastzitten en mogen de beweging van het open dak niet hinderen.

Laat u door uw merkdealer informeren over de verschillende toepassingsmogelijkheden;

- let op dat het dak goed gesloten is als u de auto verlaat;

- reinig het afdichtrubber van het dak eens per drie maanden met een door onze technische diensten goedgekeurd product;

- open het dak niet direct na een wasbeurt of een regenbui.

Bij een storing

Als het open dak niet wil sluiten, raadpleegt u een merkdealer.

Het sluiten van het dak kan ernstige verwondingen veroorzaken.