Terug naar de lijst

ASBAK, AANSTEKER, ACCESSOIREAANSLUITING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Plaats voor asbak 1

Aansteker of accessoireaansluitingen 2

Druk met het contact aan de aansteker 2 naar binnen, hij komt vanzelf met een klikje naar buiten zodra hij gloeit. Trek hem los.

Plaats hem na gebruik in de houder zonder hem er helemaal in te drukken.

Accessoireaansluitingen 3

Deze zijn bestemd voor de aansluiting van accessoires die zijn goedgekeurd door onze technische dienst.

Als uw auto geen aansteker en asbak heeft, kan uw merkdealer u deze leveren.

Sluit alleen accessoires aan met een vermogen van maximaal 120 watt (12 V).

Als verschillende accessoireaansluitingen tegelijk worden gebruikt, mag het totale vermogen van de aangesloten accessoires niet meer zijn dan 180 watt.

Risico van brand.