Terug naar de lijst

RUITBEDIENING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektrische ruitbediening

Deze systemen werken met contact aan of contact uit tot het openen van een voorportier (begrensd tot ongeveer 3 minuten).

Druk op de schakelaar van de betreffende ruit om de ruit tot de gewenste hoogte te laten zakken.

Trek de schakelaar van de betreffende ruit omhoog om de ruit tot de gewenste hoogte omhoog te brengen.

Vanaf de bestuurdersplaats

Gebruik schakelaar:

- 1 voor de bestuurderskant;

- 2 voor de passagierskant voor;

- afhankelijk van het voertuig, 3 en 5 voor de achterpassagiers.

Veiligheid inzittenden achter

De bestuurder kan de werking van de ruitbediening achter uitschakelen door schakelaar 4 in te drukken. Op het instrumentenpaneel wordt een bevestigingsboodschap weergegeven.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder

Laat uw voertuig nooit achter met de card of sleutel erin en laat nooit een kind, een afhankelijke volwassene of een dier in de auto achter, zelfs niet voor eventjes.

Het kan zichzelf of anderen in gevaar brengen door de motor te starten, door organen te bedienen zoals bijvoorbeeld de ruitbediening, of de portieren te vergrendelen.

In geval van beknelling van een lichaamsdeel draait u direct de bewegingsrichting van de ruit om door te drukken op de betreffende schakelaar.

Gevaar van ernstige verwondingen.

Vanaf de passagiersplaats voor

Gebruik de schakelaar 6.

Leg nooit iets op de bovenkant van een ruit: risico van beschadiging van de ruitbediening.

Voor de plaatsen achter

Portieren gesloten, gebruik de schakelaar 7.

Kantelruit

Om de ruit op een kier te zetten, beweegt u de handgreep 8 in de richting van de pijl, en blokkeert u deze door op de handgreep te duwen. Controleer de vergrendeling na het sluiten.

Elektrische ruitbediening met sneltoets

Dit is een aanvulling op de elektrische ruitbediening die hiervoor is beschreven.

Deze is aanwezig bij de bestuurdersruit.

Druk kort op of trek kort aan de schakelaar 1 tot deze niet verder kan: het raam gaat dan helemaal open of dicht.

Om de beweging van de ruit voortijdig te stoppen drukt u de schakelaar opnieuw in.

Opmerking: Als de ruit tijdens het sluiten op weerstand stuit (bijv. een boomtak enz.), stopt de ruit en schuift deze daarna enkele centimeters terug.

Storingen

Als het sluiten van de ruit niet goed werkt, schakelt het systeem over op de normale werking: u kunt dan de betrokken ruitschakelaar zo vaak als nodig bedienen tot de ruit helemaal sluit (de ruit gaat stap voor stap omhoog). Houd vervolgens de schakelaar langer dan drie seconden ingedrukt (nog steeds aan de sluitkant) en laat dan de ruit helemaal openen en sluiten om het systeem te resetten.

Indien nodig, raadpleeg uw merkdealer.

Wanneer u de ruiten sluit, moet u erop letten dat er geen enkel lichaamsdeel (arm, hand, enz.) uit het voertuig steekt.

Gevaar van ernstige verwondingen.