DIGITALE SLEUTEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Afhankelijk van het land en het abonnement kunt u een digitale sleutel voor uw auto installeren op uw smartphone.

De digitale sleutel bevat de vereiste rechten om uw voertuig te ver-/ontgrendelen en te starten met behulp van een smartphone.

Uw smartphone vervangt dus uw kaart.

Algemeen

De installatie, het beheer en de verzending van de digitale sleutels worden uitgevoerd met behulp van de app van de fabrikant.

Zodra de app van de fabrikant is geïnstalleerd op uw smartphone en het abonnement is geactiveerd, moet de digitale sleutel worden geactiveerd vanuit de app.

Werkingsomstandigheden

Activeer Bluetooth® op uw smartphone en open vervolgens de app om toegang te krijgen tot de verschillende digitale sleutelfuncties (zie volgende pagina’s).

Opmerking: de smartphone moet voldoende opgeladen zijn om een digitale sleutel te kunnen gebruiken. Bij een laag laadniveau verschijnt de melding “Smartphone-accu bijna leeg” op het instrumentenpaneel.

Een digitale sleutel uitlenen

Ga vanuit de app van de fabrikant naar het menu “Share Virtual Key” en vul de gegevens in voor de gelegenheidsgebruiker. Na validatie ontvangt de gebruiker een bevestigingsmail.

Opmerking: een incidentele gebruiker moet vooraf de app van de fabrikant hebben gedownload en geïnstalleerd.

Een digitale sleutel annuleren

De gebruiker kan een digitale sleutel annuleren. Nadat een digitale sleutel is geannuleerd, kan de gebruiker een nieuwe sleutel activeren.

Zie de app van de fabrikant voor meer informatie.

Het operationele bereik van de digitale sleutel hangt af van het bereik van de Bluetooth®-verbinding van uw smartphone.

In-/uitschakelen via het multimediascherm

De functie “Digitale sleutel” kan worden gedeactiveerd en weer geactiveerd zodat het voertuig niet communiceert met een digitale sleutel.

Raadpleeg de multimedia-instructies.

De portieren, bagageruimte, extra portiervergrendeling of afstandsbediening van de verlichting ver-/ontgrendelen

De eerste keer dat de auto wordt ontgrendeld of gestart met een nieuwe digitale sleutel of een nieuwe smartphone, duurt het enkele seconden voordat de auto de digitale sleutel herkent die op uw smartphone is geïnstalleerd.

Open vanaf uw smartphone, met Bluetooth® geactiveerd, de app van de fabrikant en ontdek de verschillende functies die beschikbaar zijn voor uw digitale sleutel. Deze zijn identiek aan die van uw kaart.

Deze functies zijn:

- vergrendelen/ontgrendelen van alle kleppen en portieren: zie “Handsfree kaart: gebruiken” HANDSFREE KAART: gebruik;

- bagageruimte vergrendelen/ontgrendelen (afhankelijk van de auto): zie “Handsfree kaart: gebruiken” HANDSFREE KAART: gebruik;

- extra portiervergrendeling (afhankelijk van het voertuig): zie “Handsfree kaart: extra portiervergrendeling” HANDSFREE KAART: vergrendeling;

- afstandsbediening van verlichting: zie “Afstandsbediening van verlichting” KAART: algemeen;

- afstandsbediening van claxon (hiermee kunt u het voertuig zoeken, bijvoorbeeld van veraf of geparkeerd op een drukke parkeerplaats);

- de motor aan-/uitzetten: zie “Starten/stoppen van de motor” STARTEN, STOPPEN VAN DE MOTOR: auto met sleutel DE MOTOR STARTEN, STOPPEN: auto met kaart.

Starten, Stoppen van de motor

Bij het eerste gebruik en elke keer dat een nieuwe smartphone wordt gebruikt, moet uw digitale sleutel worden gekalibreerd met uw voertuig.

Om dit te doen, activeert u Bluetooth® op uw smartphone en voert u de procedure uit volgens de app van de fabrikant.

Bij het kalibreren moet de smartphone in de plaatsingszone 1 zijn.

Bij starten/stoppen van de motor, controleert het systeem eerst of de smartphone aanwezig is in de plaatsingszone 1.

Zie voor meer informatie “Starten en stoppen van de motor” STARTEN, STOPPEN VAN DE MOTOR: auto met sleutel DE MOTOR STARTEN, STOPPEN: auto met kaart.

De smartphone moet gedurende de hele rit in de auto blijven.

U moet de smartphone in de plaatsingszone plaatsen om de motor te kunnen starten en stoppen en bij het kalibreren.

Als de smartphone niet meer aanwezig is in de cabine als u de motor wilt stoppen, verschijnt er een bericht op het instrumentenpaneel: druk langer dan twee seconden op de start/stop-knop van de motor 2.

Als de smartphone niet meer in de cabine is, haalt u deze eerst op voordat u de knop ingedrukt houdt. Zonder smartphone of kaart kunt u het voertuig niet meer starten.

Speciale functies van de digitale sleutel

- Om de digitale sleutel actief te houden, moet de betreffende smartphone ten minste eenmaal per 48 uur verbonden zijn met het internet (via WI-FI of mobiel netwerk). Verbind uw smartphone anders een paar minuten met internet, zodat de digitale sleutel opnieuw kan worden geactiveerd.

- Als een kaart in het voertuig is achtergelaten en de portieren zijn vergrendeld met de digitale sleutel, zijn alle kaartfuncties geblokkeerd. De kaartfuncties blijven inactief totdat de motor opnieuw wordt gestart.

In dit geval moet u de motor starten met de digitale sleutel of met een andere kaart dan die in het voertuig.

Bij het starten of stoppen van de motor moet de smartphone altijd voldoende opgeladen zijn om de digitale sleutel te kunnen gebruiken.