Terug naar de lijst

DAKDRAGERS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Modulaire dakdragers

Voordat u een last op de modulaire dakdragers vervoert, moeten deze in de werkstand worden gezet:

- maak de hendels 1 los (beweging A);

- til de stangen op zodat u ze kunt draaien (afb. B);

- vergrendel de stangen in de dwarsstand door de hendels 1 vast te klikken (afb. C);

- controleer of de vergrendeling correct is.

Zorg ervoor dat de stangen niet het dak van het voertuig raken, om krassen te vermijden.

Het is strikt verboden de modulaire dakdragers dwars te zetten (draagstand) wanneer de auto door een wasstraat gaat met draaiende borstels.

Controleer of de twee modulaire dakdragers correct zijn geplaatst en vergrendeld zijn.

Maximale massa op elke dakdrager: 40 kg gelijkmatig verdeeld (80 kg op de twee dakdragers).

Verschuiven van de stang

De dakdrager 2 kan worden verschoven naar een kleinere of grotere afstand van de andere balk (afb. D).

Er zijn twee standen: midden of achter.

Trek de ontgrendelde balk naar de voorkant of achterkant van het voertuig om deze in de rail te schuiven 3.

Zoek de juiste stand en vergrendel de stang in de dwarspositie (afb. E).

Controleer of de twee dakdragers goed vergrendeld zijn.

Wanneer u de dragers niet in dwarsgeplaatst gebruikt, plaatst u de dragers in de lengterichting om het brandstofverbruik te optimaliseren en rijwind te voorkomen.

Controleer of de objecten en/of accessoires (fietsenrek, dakkoffer, enz.) correct op de modulaire dakdragers zijn geplaatst, gelijkmatig zijn verdeeld en geborgd zijn.

Dakdragers in lengterichting

Indien de auto ermee is uitgerust kunt u bagage of extra uitrusting (fietsdrager, skidrager...) vervoeren:

- op een dakimperiaal;

- op dwarse dakdragers die verplicht op de overlangse dakdragers zijn bevestigd 4;

- rechtstreeks op de overlangse dakdragers.

Raadpleeg uw merkdealer voor het kiezen van de uitrusting die aangepast is aan uw auto. Montage moet gebeuren volgens de montagevoorschriften van de fabrikant.

Het is raadzaam deze voorschriften bij uw instructieboekje te bewaren.

Maximale massa op elke dakdrager: 40 kg gelijkmatig verdeeld (80 kg op de twee dakdragers).

Het is verboden een draagvoorziening te bevestigen op het dak van een voertuig dat oorspronkelijk niet is uitgerust met dakdragers in de lengterichting of modulaire dakdragers.

INNOVATIEVE DAKDRAGERS