Terug naar de lijst

BAGAGE-AFDEKPLAAT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Oprollen van het soepele deel van de bagage-afdekking

Op de hiermee uitgeruste voertuigen kan deze in twee posities worden geïnstalleerd:

- achter de stoelen achter op de tweede zitrij (positie A). In dit geval moeten de stoelen op de derde zitrij in de tafelstand of in de neergeklapte stand staan of uit het voertuig zijn verwijderd.

- achter de stoelen op de derde zitrij (positie B).

Zorg dat elke riem 1 goed vastzit in de lip 2.

Trek voorzichtig aan de hendel 3 om de pinnen 4 los te maken uit hun ankerpunten 6 aan weerszijden van de bagageruimte en rol vervolgens de bagageafdekplaat 5 op.

Begeleid de oprolbeweging van de bagageafdekplaat 5.

Om het flexibele deel van de bagageafdekplaat uit te rollen, gaat u in omgekeerde volgorde te werk.

Het is niet toegestaan om de bagageafdekplaat achter de stoelen op de tweede zitrij te bevestigen als er passagiers op de stoelen van de derde rij zitten.

Verwijderen van de bagage-afdekplaat

Draai met behulp van de 3 handgreep het flexibele gedeelte van de bagageafdekplaat 5 naar boven (beweging C) om toegang te krijgen tot de aanslagen 7 op de uiteinden.

Druk de rechteraanslag 7 naar links (beweging D) en til de rechterkant op (beweging E) om het rolmechanisme uit zijn behuizing te halen.

Terugplaatsen van de bagage-afdekplaat

Plaats de linkerkant van de bagageafdekplaat 5, druk de rechteraanslag 7 naar links en laat de rechterkant van het rolmechanisme dan in zijn behuizing zakken.

Leg geen zware of harde voorwerpen op de bagage-afdekking. Bij plotseling remmen of in geval van een ongeluk kunnen rondslingerende spullen de inzittenden in gevaar brengen.

Opbergen van de bagage-afdekking

U kunt de bagageafdekplaat 5 direct op de vloer. opbergen

Plaats het oprolmechanisme van de bagageafdekplaat 5 in de houders 8.

Er mogen geen mensen of dieren op de achterstoelen van de derde rij zitten als de bagageafdekplaat niet verwijderd is.