Terug naar de lijst

WAARSCHUWING VERMOEIDHEIDSDETECTIE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

De vermoeidheidsdetectie is een nuttige functie op eentonige wegen (zoals autosnelwegen).

Het rijgedrag van de bestuurder wordt geanalyseerd met inachtneming van de gebeurtenissen om u te informeren bij elk risico op vermoeidheid, zoals:

- stuurwielbeweging;

- acties van de bestuurder op andere voorzieningen (richtingaanwijzers, ruitensproeier, enz.);

- gereden tijd zonder pauze;

-...

Inschakelen/uitschakelen

Auto’s met een multimediascherm 1

Zie de multimedia-instructies voor het in-/uitschakelen van de functie.

Selecteer ON of OFF.

Deze functie is een extra hulp tijdens het rijden, in geval van vermoeidheid. Deze functie neemt niet de taak van de bestuurder over.

In geen geval kan deze functie de oplettendheid en verantwoordelijkheid van de bestuurder tijdens het rijden vervangen.

De functie wordt standaard geactiveerd telkens wanneer de auto wordt gestart.

Auto’s zonder een multimediascherm

- Houd met stilstaande auto de schakelaar 2 OK ingedrukt om naar het instellingenmenu te gaan.

- Schakel 3 zolang omhoog of omlaag tot u bij het menu “Rijondersteun.” komt. Druk op de schakelaar 2 OK.

- druk de schakelaar 3 achtereenvolgens omhoog of omlaag tot u bij het menu “Waarschuwing vermoeidheidsdetectie” komt en druk op de schakelaar 2 OK.

- Druk opnieuw op de schakelaar 2 OK om de functie in of uit te schakelen.

Werking

De functie is gereed om te waarschuwen als:

- er gedurende ten minste vijf minuten met het voertuig wordt gereden elke keer nadat het voertuig is gestopt;

- de voertuigsnelheid hoger is dan ongeveer 65 km/u;

en

- Na het verwijderen van de vorige waarschuwing zijn er ongeveer 10 minuten verstreken.

De functie geeft een waarschuwing als het systeem herhaaldelijk tekenen van vermoeidheid detecteert bij de bestuurder.

Als het gevaar van vermoeidheid bestaat, verschijnt het bericht “Vermoeidh. det. Neem een pauze” op het instrumentenpaneel, samen met een geluidssignaal.

Druk op de schakelaar 2 OK om de waarschuwing te wissen.

Het is raadzaam om zo snel mogelijk te stoppen voor een pauze.

Opmerking:

- Als de waarschuwing niet verdwijnt als u drukt op 2 OK, wordt de piep herhaald.

- De functie kan een bepaalde rijstijl interpreteren als een teken van vermoeidheid (“sportief” rijden, onjuist rijden, enz.) of van rijden op een weg in slechte staat.

storingen

Als het systeem een storing detecteert, verschijnt het bericht “Controleer Vermoeidh. det.” op het instrumentenpaneel. Roep de hulp in van een merkdealer.