Terug naar de lijst

VENTILATIEROOSTERS: luchtuitgangen

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Centrale ventilatieroosters 4

Hoeveelheid lucht

Sluiten: verplaats de aanwijzer 9 naar de buitenkant van de auto, tot u het zware punt bereikt.

Openen: draai de knop 9 naar de binnenkant van de auto.

Richting

Draai de knop 9 naar de gewenste stand.

Linker en rechter ventilatieroosters 2

Hoeveelheid lucht

Sluiten: verplaats de aanwijzer 10 naar de binnenkant van de auto.

Openen: verplaats de aanwijzer 10 naar de buitenkant van de auto, tot u het zware punt bereikt.

Richting

Verplaats de aanwijzer 10 naar de gewenste stand.

Bevestig geen voorwerpen op de ventilatieroosters (bijv. telefoonhouder).

Risico van beschadiging.

Stop niets in het ventilatiecircuit van de auto (bijvoorbeeld in geval van stank enz.).

Risico van explosie of brand.

Plaatsen achter

(afhankelijk van de auto)

Ventilatieroosters in voetruimte 7.

Ventilatieroosters in achterconsole 8

(afhankelijk van de auto)

Rechts/links

Verplaats de aanwijzer 11.

Omhoog/omlaag

Verplaats de aanwijzer 11.

Luchtstroom

Draai de knop 12:

omhoog: helemaal open;

omlaag: dicht.