Terug naar de lijst

TIPS VOOR HET RIJDEN, ECO-MODUS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

De actieradius is goedgekeurd volgens een voorgeschreven standaardmethode. Deze methode is voor alle autofabrikanten hetzelfde en maakt het mogelijk om auto’s met elkaar te vergelijken.

De werkelijke actieradius is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de uitrustingen van de auto en de rijstijl van de bestuurder. Raadpleeg voor een optimale actieradius onderstaande aanbevelingen.

U beschikt afhankelijk van de versies over verschillende functies die u kunnen helpen het energieverbruik te verminderen:

- op het instrumentenpaneel:

- de energiemeter;

- het indicatielampje rijstijl;

- op het multimediascherm:

- gegevens met betrekking tot uw energieverbruik;

- een grafiek van het energieverbruik;

- scores op basis van uw rijstijl;

- ECO tips voor zuinig rijden;

- een routeplanner;

- een ECO-rijmodus.

Energiemeter

(op het instrumentenpaneel)

Op de energiemeter kunt u meteen de energieterugwinning of het energieverbruik van uw voertuig zien.

Blauwe gebruikszone A “terugwinning van energie”

Wanneer u tijdens het rijden uw voet optilt van het gaspedaal of wanneer u op het rempedaal drukt, genereert de motor tijdens het afremmen elektriciteit die wordt gebruikt om te remmen en de tractiebatterij op te laden.

Optimaal gebruik zone 0

Geef nul verbruik aan.

Groene gebruikszone B “aanbevolen verbruik”

De tractiebatterij levert de elektrische energie die de motor nodig heeft om de auto te laten rijden.

“Verbruik niet aanbevolen” witte gebruikszone C

Geeft een aanzienlijk energieverbruik aan.

Indicatielampje rijstijl 1

(afhankelijk van de auto)

Dit lampje informeert u in real time over uw rijstijl. De indicator 1 waarschuwt u.

Hoe meer blaadjes op 1 worden weergegeven, hoe soepeler en zuiniger u rijdt.

Als u deze indicator regelmatig volgt, daalt het brandstofverbruik van uw auto.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het multimediasysteem voor meer informatie.

Op het multimediascherm

Trajectbalans

Nadat de motor is uitgezet, wordt “Trajectbalans” op het multimediascherm 2 weergegeven zodat u informatie over uw laatste traject kunt bekijken.

Het geeft aan:

- De algemene score;

- Score-evolutie;

- Afstand zonder brandstofverbruik.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het multimediasysteem voor meer informatie.

Een algemene melding van 0 tot 100 geeft u de mogelijkheid om uw prestaties als zuinige bestuurder in te schatten. Hoe hoger het cijfer, hoe lager het energieverbruik.

De tips voor zuinig rijden worden u gegeven om uw prestaties te verbeteren.

Het opslaan van uw voorkeurstrajecten geeft u de mogelijkheid om uw prestaties onderling te vergelijken en ze te vergelijken met de prestaties van andere gebruikers van de auto.

stand ECO

De ECO-modus is een functie die het energieverbruik zo laag mogelijk houdt.

De ECO-modus stelt u in staat het vermogen en de maximumsnelheid te beperken.

De beperkte versnelling leidt tot brandstofbesparing in een stedelijke omgeving.

Schakel de functie in

U schakelt de functie in met de schakelaar 3.

Het controlelampje verschijnt op het instrumentenpaneel om de inschakeling te bevestigen.

Tijdens het rijden kan de ECO-modus tijdelijk worden verlaten om de motor weer op volle kracht te laten werken.

Druk daartoe het gaspedaal diep in.

De ECO-modus wordt weer ingeschakeld zodra u de druk op het gaspedaal vermindert.

Uitschakelen van de functie

U schakelt de functie uit met de schakelaar 3.

Het controlelampje op het instrumentenpaneel gaat uit om de uitschakeling te bevestigen.

Als de ECO-modus is ingeschakeld, is de snelheid van de auto begrensd tot ongeveer 110 km/u.