Terug naar de lijst

OLIEPEIL VAN DE MOTOR: algemeen

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Iedere motor verbruikt wat olie voor het smeren en koelen van de bewegende delen in de motor. Het is daarom normaal dat u tussen twee onderhoudsbeurten olie moet bijvullen.

Indien u na de inrijperiode echter meer dan 0,5 liter olie per 1 000 km moet bijvullen, dient u dit aan een merkdealer te melden.

Controleer het oliepeil regelmatig en in ieder geval voor elke grote reis: vul indien nodig tijdig olie bij om ernstige schade aan de motor te voorkomen.

Aflezen van het oliepeil

De auto moet horizontaal staan en de motor mag geruime tijd niet hebben gedraaid.

Voor het exacte oliepeil en het controleren of het maximumpeil niet overschreden is (risico van beschadiging van de motor), moet u de peilstaaf gebruiken. Raadpleeg de volgende bladzijden.

Het display van het instrumentenpaneel waarschuwt uitsluitend als het oliepeil minimaal is.

Weergave minimum oliepeil A

Als het peil boven het minimumpeil is:

De boodschap “OLIEPEIL” verschijnt op het display, met blokjes die het peil aangeven. Zij worden naarmate het peil daalt vervangen door streepjes.

Om andere informatie te kunnen lezen op uw boordcomputer, drukt u opnieuw op 1 of 2

Als het peil op het minimum is

De boodschap “A.U.B. OLIE BIJVULLEN” en het controlelampje © lichten op het instrumentenpaneel op.

U mag de motor niet starten zolang u geen olie heeft bijgevuld.

Het display waarschuwt alleen als het peil te laag is en niet als het te hoog is, dit is alleen af te lezen met de peilstaaf.

Aflezen van het peil op de peilstaaf

Met stilstaande motor:

- haal de peilstaaf eruit en veeg hem af met een droge en niet pluizende doek;

- duw de peilstaaf zo diep mogelijk terug in de motor;

- haal de peilstaaf weer uit de motor;

- lees het peil af: dit mag nooit lager zijn dan het merkteken “mini” A en nooit hoger dan het merkteken "maxi” B.

Duw de peilstaaf na het aflezen van het peil zo diep mogelijk terug in de motor.

Voordat u in de motorruimte werkzaamheden kunt uitvoeren, moet u absoluut het contact uitzetten (zie “De motor starten en stoppen” in hoofdstuk 2).

Overschrijding van het maximumpeil van de motorolie

Het maximumpeil B mag nooit worden overschreden: dit kan leiden tot schade aan de motor en het antiverontreinigingssysteem.

Als het peil boven het maximum is, start de motor dan niet en roep de hulp in van een merkdealer.

Motorolie bijvullen

Gebruik een trechter of bescherm het gedeelte rond te vulopening om te voorkomen dat er motorolie op een warm gedeelte van de motorruimte of een gevoelig onderdeel (d.z.w. elektrische onderdelen) terechtkomt.

Risico van brand.

Als het peil abnormaal of herhaaldelijk daalt, moet u een merkdealer raadplegen

Let op bij werkzaamheden dicht bij de motor, deze kan nog warm zijn. Bovendien kan de ventilateurmotor onverwacht gaan draaien. Het waarschuwingslampje in de motorruimte herinnert u hieraan.

Verwondingsgevaar