Terug naar de lijst

MOTOROLIEPEIL: bijvullen, vullen, olie verversen

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

(Bij)vullen

De auto moet horizontaal staan en de motor moet koud zijn (bijvoorbeeld voordat u ‘s morgens wegrijdt).

- draai de dop 1 los

- vul bij (afhankelijk van de motor is het verschil tussen het peil “MINI” en “MAXI” op de peilstaaf 2 1,5 liter);

- wacht 10 minuten om de olie naar beneden te laten zakken in de motor;

- controleer het peil met de peilstaaf 2 zoals hiervoor is beschreven.

Als u klaar bent, moet u de peilstaaf tegen de aanslag terugplaatsen of de peildop geheel vastdraaien.

Vul nooit bij tot boven het maximumpeil ”MAXI” en vergeet niet de dop 1 en de peilstaaf 2 terug te plaatsen.

Als het peil abnormaal of herhaaldelijk daalt, moet u een merkdealer raadplegen.

Voordat u in de motorruimte werkzaamheden kunt uitvoeren, moet u absoluut het contact uitzetten (zie “De motor starten en stoppen” in hoofdstuk 2).

Olie verversen

Interval: raadpleeg het onderhoudsdocument van uw auto.

Inhoud bij verversen

Raadpleeg het onderhoudsdocument van uw auto of neem contact op met een merkdealer.

Controleer het motoroliepeil altijd met behulp van de peilstaaf zoals eerder uitgelegd (dit mag nooit lager zijn dan “MINI” of hoger dan “MAXI” op de peilstaaf).

Overschrijding van het maximumpeil van de motorolie

Het maximumpeil mag nooit worden overschreden: dit kan leiden tot schade aan de motor en het antiluchtverontreinigingssysteem.

Als het peil boven “MAXI” is, start de motor dan niet en roep de hulp in van een merkdealer.

Motorolie bijvullen

Gebruik een trechter of bescherm het gedeelte rond te vulopening om te voorkomen dat er motorolie op een warm gedeelte van de motorruimte of een gevoelig onderdeel (d.z.w. elektrische onderdelen) terechtkomt.

Risico van brand.

Let op bij werkzaamheden dicht bij de motor, deze kan nog warm zijn. Bovendien kan de ventilateurmotor onverwacht gaan draaien. Het waarschuwingslampje in de motorruimte herinnert u hieraan.

Verwondingsgevaar

Laat de motor nooit in een afgesloten ruimte draaien: uitlaatgassen zijn giftig.

Soort motorolie

Raadpleeg het onderhoudsdocument van uw auto.

Olie aftappen: let op bij het aftappen van hete olie dat u zich er niet aan brandt.

Oliepeil bijvullen en/of controleren: let er bij het bijvullen of controleren van het oliepeil op dat er geen olie op de motoronderdelen lekt.

Vergeet niet de dop goed te sluiten en de peilstaaf terug te plaatsen om te voorkomen dat er olie op hete motoronderdelen spat.

Risico van brand.