PORTIEREN OPENEN EN SLUITEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Voorportieren

Openen van buitenaf

Met de portieren ontgrendeld PORTIEREN EN KLEPPEN VERGRENDELEN, ONTGRENDELEN, neem de handgreep vast 1 en trek deze naar u toe.

Openen van binnenuit

Trek met ontgrendelde portieren aan de handgreep 2.

Waarschuwingssignaal verlichting brandt nog

Als bij het openen van het bestuurdersportier de lichten nog branden terwijl het contact is afgezet dan klinkt er een signaal om u te waarschuwen dat de accu wordt ontladen.

Bijzonderheid

Afhankelijk van de auto stoppen de accessoires (radio enz.) met werken zodra de motor wordt uitgeschakeld of de portieren worden vergrendeld, of als het bestuurdersportier wordt geopend.

Uit veiligheidsoverwegingen mag u de deur alleen openen en sluiten als de auto stilstaat.

Waarschuwing portier vergeten te sluiten

Afhankelijk van de auto wordt deze waarschuwing voor het bestuurdersportier of alle portieren gegeven.

Als de auto stilstaat met het contact aan, verschijnt het waarschuwingslampje 2, samen met, afhankelijk van de auto, pictogram 3 om aan te geven dat een klep of portier openstaat of niet goed gesloten is.

Zodra de auto een snelheid van ongeveer 20 km/u bereikt, gaat het waarschuwingslampje 2 branden en klinkt er een geluidssignaal.

Schuifdeur

Openen van buitenaf

Ontgrendel het portier en trek daarna aan de portierhandgreep 4 en laat de deur naar de achterkant van de auto glijden tot hij blokkeert. Om de portieren te ontgrendelen SLEUTELS, FM-AFSTANDSBEDIENING: gebruik.

Schuifdeur (kant van tankdop)

Afhankelijk van de auto wordt bij het openen van de tankdopklep voorkomen dat de schuifdeur volledig open gaat. PORTIEREN EN KLEPPEN VERGRENDELEN, ONTGRENDELEN.

Veiligheid van de kinderen

(afhankelijk van de auto)

Als u niet wilt dat de schuifdeuren aan de zijkant van binnenuit geopend kunnen worden, draait u de sleutel in het slot 5 en sluit u het portier.

Controleer van binnenuit of de deuren goed vergrendeld zijn.

De portieren kunnen alleen nog van buitenaf worden geopend.

Aanbevelingen bij het gebruik van de schuifdeur

Bij het openen en sluiten van de deur, moeten net als bij elk portier van de auto de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen:

- controleer of niemand, geen dier of voorwerp gevaar loopt wanneer u deze manoeuvre verricht;

- gebruik voor het open- en dichtschuiven van de deur uitsluitend de handgrepen aan de binnen- en buitenkant van de auto;

- beweeg de deur bij het openen zowel als bij het sluiten niet met geweld;

- voorzichtig: let op als de auto op een helling stilstaat dat u de deur voorzichtig helemaal openschuift tot hij blokkeert;

- zorg er altijd voor dat de schuifdeur telkens wanneer de auto wordt verplaatst, goed gesloten is;

- gebruik de onderste steun niet als treeplank.

Openen van binnenuit

Trek aan de handgreep 7 en schuif de deur naar de achterkant van de auto tot hij blokkeert.

Sluiten van binnenuit

Duw de portierhandgreep 6 naar de voorkant van de auto tot de deur helemaal gesloten is.

Handmatig vergrendelen

Draai, met de knop 8 in de ontgrendelde stand, deze naar de voorkant van de auto (beweging A).

Handmatig ontgrendelen

Draai, met de knop 8 in de vergrendelde stand, deze naar de achterkant van de auto (beweging B).

Klapdeuren achter

Openen van de grote deur

Trek met ontgrendelde portieren aan de handgreep 9. Om de portieren te ontgrendelen SLEUTELS, FM-AFSTANDSBEDIENING: gebruik.

Openen van de kleine deur

Beweeg hendel 10 om het deurtje te openen.

Maximale opening van de deuren

Trek voor elke deur aan de grendel 11 om de deurvanger vrij te maken. Open de deur zo ver mogelijk.

Met de hand sluiten van buitenaf

Sluit eerst de kleine deur en daarna de grote.

Sluit elk van de deuren tot ze bijna dicht zijn en sla ze daarna dicht.

Laat bij harde wind de klapdeuren achter niet open. Risico van verwonding.

Als u langs de kant van de weg parkeert en de achterklep geopend is, kunnen de achterlichten hierdoor aan het zicht onttrokken worden. U dient dan de andere weggebruikers te waarschuwen met een gevarendriehoek of op andere wijze, volgens de in het land geldende voorschriften.

Handmatig vergrendelen

Als de afstandsbediening niet werkt, kunnen de achterportieren handmatig worden vergrendeld.

Bij open grote deur moet u de bout 12 draaien (met behulp van bijv. een platte schroevendraaier of iets dergelijks) en daarna de deur sluiten. Nu is de deur van buitenaf vergrendeld.

De deur kan alleen van binnenuit worden geopend door op de ontgrendelschakelaar te drukken of met de radiofrequentie van de afstandsbediening.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder tijdens het parkeren of stoppen van de auto

Laat nooit, zelfs niet eventjes, een kind, een afhankelijke volwassene of een dier in de auto achter als u deze verlaat.

Het kan zichzelf of anderen in gevaar brengen door bijvoorbeeld de motor te starten, door organen te bedienen zoals bijvoorbeeld de ruitbediening, of de portieren te vergrendelen.

Bovendien kan bij warm en/of zonnig weer de temperatuur in het interieur heel erg snel oplopen.

LEVENSGEVAAR OF GEVAAR VAN ERNSTIG LETSEL.