Terug naar de lijst

RUITBEDIENING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Deze systemen werken met contact aan of contact uit tot het openen van een voorportier (begrensd tot ongeveer 3 minuten).

Verantwoordelijkheid van de bestuurder

Laat uw voertuig nooit achter met de card of sleutel erin en laat nooit een kind, een afhankelijke volwassene of een dier in de auto achter, zelfs niet voor eventjes.

Het kan zichzelf of anderen in gevaar brengen door de motor te starten, door organen te bedienen zoals bijvoorbeeld de ruitbediening, of de portieren te vergrendelen.

In geval van beknelling van een lichaamsdeel draait u direct de bewegingsrichting van de ruit om door te drukken op de betreffende schakelaar.

Gevaar van ernstige verwondingen.

Elektrische ruitbediening met sneltoets

Druk kort op of trek kort aan de schakelaar van de ruit tot deze niet verder kan: het raam gaat dan helemaal open of dicht. Een actie op de schakelaar stopt de werking van de ruit.

Let op: de achterruiten kunnen niet helemaal omlaag.

Gebruik vanaf de bestuurdersplaats schakelaar:

1 voor de bestuurderskant;

2 voor de passagierskant voor;

3 en 5 voor de passagiers achter.

Druk vanaf de passagiersplaatsen op de schakelaar 6.

Leg nooit iets op de bovenkant van een halfgeopende ruit: risico van beschadiging van de ruitbediening.

Veiligheid inzittenden

De bestuurder kan de werking van de ruitbediening achter uitschakelen door schakelaar 4 in te drukken. Op het instrumentenpaneel wordt een bevestigingsboodschap weergegeven.

De elektrische ruitbediening werkt niet.

De sneltoets van de elektrische ruitbediening is voorzien van hittebescherming: als u de ruitschakelaar meer dan zestien keer na elkaar indrukt, gaat deze in de beveiligde modus (de ruit wordt vergrendeld).

Wat kunt u doen:

- Gebruik de elektrische ruitschakelaar kort en met tussenpozen van ongeveer 30 seconden.

- Bij draaiende motor wordt de ruit ontgrendeld nadat de schakelaar van de elektrische ruitbediening circa 20 minuten niet is gebruikt.

Opmerking: als de ruit tijdens het sluiten op weerstand stuit (bijv. door een takje), stopt de ruit en schuift deze daarna enkele centimeters terug.

Op afstand sluiten van de ruiten

Als de portieren van buitenaf worden vergrendeld door twee keer op de vergrendelingsknop van het bestuurdersportier in handsfreemodus, op de card of, afhankelijk van de auto, op de sleutel te drukken, sluiten alle ruiten uitgerust met een sneltoets elektrische ruitbediening automatisch.

Het is raadzaam het systeem alleen in te schakelen als de gebruiker de auto goed ziet en er niemand in de auto zit.

Wanneer u de ruiten sluit, moet u erop letten dat er geen enkel lichaamsdeel (arm, hand, enz.) uit het voertuig steekt.

Gevaar van ernstige verwondingen.

storingen

Als het sluiten van de ruit niet goed werkt, schakelt het systeem over op de normale werking: u kunt dan de betrokken ruitschakelaar zo vaak als nodig bedienen tot de ruit helemaal sluit (de ruit gaat stap voor stap omhoog). Houd vervolgens de schakelaar langer dan drie seconden ingedrukt (nog steeds aan de sluitkant) en laat dan de ruit helemaal openen en sluiten om het systeem te resetten.

Indien nodig, raadpleeg uw merkdealer.

Handbediende ruiten

Draai de zwengel 7.