Terug naar de lijst

KLOKJE EN BUITENTEMPERATUUR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Auto’s uitgerust met een multimediascherm.

De tijd en/of buitentemperatuur verschijnen op het multimediascherm 1.

Raadpleeg de multimedia-instructies.

Auto’s zonder multimediascherm

Druk zo vaak als nodig op de schakelaar 2 om het Voertuig tabblad te bereiken.

Druk herhaaldelijk op schakelaar 3 of 4 om het 6 klokje in te stellen.

Houd de schakelaar 5 “OK” ingedrukt totdat de weergave knippert.

Stel het uur in met 3 of 4 en wacht drie seconden tot de minuten knipperen.

Stel de minuten in met 3 of 4 en wacht drie seconden tot het knipperen stopt en de tijdinstelling is voltooid.

Afhankelijk van de auto, als de elektrische voeding onderbroken is geweest (losgenomen accukabel, zekering doorgebrand enz.) wordt de klok automatisch weer gelijk gezet na enkele minuten, zodra het systeem weer informatie kan ontvangen GPS.

Buitentemperatuurmeter

Bijzonderheid:

Als de buitentemperatuur tussen -3 °C en +3 °C ligt, knipperen de symbolen °C (waarschuwing voor kans op gladheid).

Buitentemperatuurmeter

De buitenthermometer is beslist geen gladheidsdetector. Gladheid is niet alleen van de temperatuur afhankelijk, maar van meer factoren zoals de ligging van de weg en de vochtigheid van de lucht.