Terug naar de lijst

HOOFDSTEUN ACHTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gebruiksstand

Til de hoofdsteun helemaal omhoog tot deze blokkeert.

Controleer de vergrendeling.

Hoofdsteun verwijderen

Zet de hoofdsteun geheel omhoog, druk daarna op de knop 1 en verwijder de hoofdsteun.

Hoofdsteun terugplaatsen

Steek de poten in de geleiders en druk de hoofdsteun omlaag tot hij blokkeert om hem in de hoogste stand te gebruiken.

Controleer de vergrendeling.

Horizontale standen 2 van de hoofdsteun

Druk op de knop 1 in en laat de hoofdsteun helemaal zakken.

De hoofdsteun in de onderste stand is een opbergstand en alleen toegestaan als de hoofdsteun niet gebruikt wordt. Indien er een passagier op de stoel zit, mag de hoofdsteun niet in de onderste stand gebruikt worden.

De hoofdsteun is een veiligheidsorgaan, dat altijd op zijn plaats moet zitten en goed moet zijn afgesteld.