Terug naar de lijst

ELEKTRISCH OPEN DAK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Verschuiven van het gordijn 1

- Openen: druk de handgreep 2 naar achteren om het gordijn naar de gewenste stand te verplaatsen;

- u sluit het gordijn: trek de handgreep 2 naar voren om het gordijn naar de gewenste stand te verplaatsen.

Verschuiven van het open dak

- Kantelen: verplaats de gemarkeerde stand 3 naar de stand A;

- openen: verplaats de gemarkeerde stand 3 naar de stand BC of D, afhankelijk van de gewenste opening;

- sluiten: verplaats de gemarkeerde stand 3 naar de stand 0.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder

Laat nooit, zelfs niet eventjes, een kind, een volwassene met een beperking of een dier in de auto achter als u deze verlaat.

Het kan zichzelf of anderen in gevaar brengen door de motor te starten, door organen te bedienen zoals bijvoorbeeld de ruitbediening, of de portieren te vergrendelen.

In geval van beknelling, draait u direct de bewegingsrichting om door de knop 4 helemaal naar rechts te draaien (stand D).

Gevaar van ernstige verwondingen.

Voor auto’s die hiermee uitgerust zijn, activeert deze handeling de extra portiervergrendeling. FM-AFSTANDSBEDIENING: extra portiervergrendeling of HANDSFREE KAART: gebruik.

Zorg ervoor dat niemand in de auto is achtergebleven.

Op afstand sluiten van het open dak

Als u twee keer snel achter elkaar op de vergrendelingsknop van de card drukt, sluiten de ruiten en het schuifdak automatisch.

Het is raadzaam het systeem alleen in te schakelen als de gebruiker de auto goed ziet en er niemand in de auto zit.

Voor auto’s die hiermee uitgerust zijn, activeert deze handeling de extra portiervergrendeling. FM-AFSTANDSBEDIENING: extra portiervergrendeling of HANDSFREE KAART: gebruik.

Zorg ervoor dat niemand in de auto is achtergebleven.

Bijzonderheden

Uw auto is uitgerust met een krachtbegrenzer: als het dak weerstand ondervindt tijdens het sluiten (de tak van een boom enzovoort), stopt het dak en gaat dit weer een paar centimeter verder open.

Na het sluiten op afstand van het open dak zorgt een druk op de knop 4 ervoor dat het open dak weer de gekozen stand inneemt als voor het sluiten.

Het dak opent niet als het kouder is dan -20°C. Het dak sluiten is wel mogelijk.

Wanneer u het dak sluit, moet u erop letten dat er geen enkel lichaamsdeel (arm, hand enzovoort) uit de auto steekt.

Gevaar van ernstige verwondingen.

storingen

Als het dak niet kan worden gesloten, verplaatst u de gemarkeerde stand 3 naar de stand 0 en drukt u op de knop 4 totdat het dak volledig is gesloten: raadpleeg een merkdealer.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik

- Auto met beladen dakdragers.

Open het dak niet als het dak beladen is.

Controleer voor het gebruik van het open dak, de accessoires (fietsdrager, dakkoffer, enz.) op de dakdragers: deze moeten op de juiste wijze zijn bevestigd en goed vastzitten en mogen de beweging van het open dak niet hinderen.

Laat u door uw merkdealer informeren over de verschillende toepassingsmogelijkheden;

- let op dat het dak goed gesloten is als u de auto verlaat;

- reinig het afdichtrubber van het dak eens per drie maanden met een door onze technische diensten goedgekeurd product;

- open het dak niet direct na een wasbeurt of een regenbui.

Let op, tijdens deze handeling is de krachtbegrenzer van het open dak uitgeschakeld. Raadpleeg zo snel mogelijk een merkdealer;

Verantwoordelijkheid van de bestuurder

Laat nooit, zelfs niet eventjes, een kind, een volwassene met een beperking of een dier in de auto achter als u deze verlaat.

Het kan zichzelf of anderen in gevaar brengen door de motor te starten, door organen te bedienen zoals bijvoorbeeld de ruitbediening, of de portieren te vergrendelen.

In geval van beknelling, draait u direct de bewegingsrichting om door de knop 4 helemaal naar rechts te draaien (stand D).

Gevaar van ernstige verwondingen.