Terug naar de lijst

AUTOMATISCHE PARKEERREM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Automatische werking

Vastzetten van de automatische parkeerrem

Bij stilstaande auto kunt u de auto blokkeren met behulp van de automatische parkeerrem:

- door te drukken op de start/stop-knop van de motor 1;

of

- als de bestuurdersgordel niet is vastgemaakt;

of

- bij openen van het bestuurdersportier;

of

- bij auto’s met een automatische transmissie, wanneer stand P wordt ingeschakeld.

In alle andere gevallen, bijvoorbeeld de motor is afgeslagen of staat in de modus stand-by als gevolg van de Stop and Start FUNCTIE STOP AND START, de automatische parkeerrem wordt niet automatisch toegepast. De handbediening moet dan gebruikt worden. Voor bepaalde modellen in sommige landen wordt de rem niet automatisch vastgezet. Zie “Handbediening”.

Het vastzetten van de elektronische parkeerrem wordt bevestigd doordat het waarschuwingslampje } op het instrumentenpaneel en het waarschuwingslampje 2 op de schakelaar 3 oplichten.

Na het stilzetten van de motor, dooft het controlelampje 2 enkele minuten na het vastzetten van de automatische parkeerrem en het controlelampje } gaat uit bij het vergrendelen van de auto.

De elektronische parkeerrem kan worden gebruikt om de auto stil te zetten. Controleer, voordat u de auto verlaat, of de automatische parkeerrem inderdaad is vastgezet. Het vastzetten is te zien aan het branden van het lampje 2 op schakelaar 3 en van het lampje } op het instrumentenpaneel tot de portieren worden vergrendeld. Afhankelijk van de auto bevindt zich een sticker op het bovenste deel van de voorruit om u hieraan te herinneren.

Automatische werking (vervolg)

Opmerking: in sommige situaties (automatische parkeerrem defect, handmatig ontgrendelen van de automatische parkeerrem, enz.), klinkt er een geluidssignaal en verschijnt het bericht “Parkeerrem aantrekken” op het instrumentenpaneel om u te waarschuwen dat de automatische parkeerrem is losgezet.

- met draaiende motor: bij het openen van het bestuurdersportier;

- met motor uit (bijvoorbeeld als de motor afslaat): bij het openen van een voorportier.

In dit geval trekt u en laat u de schakelaar 3 weer los om de elektronische parkeerrem aan te trekken.

De parkeerrem automatisch vrij zetten

De parkeerrem is vrijgezet:

- zodra het voertuig begint te versnellen;

of

- bij schakelen vanuit stand P op auto’s met een automatische versnellingsbak.

Handbediend

U kunt de elektronische parkeerrem met de hand bedienen.

Handmatig vastzetten van de automatische parkeerrem

Trek aan schakelaar 3. Het controlelampje 2 en het controlelampje } lichten op het instrumentenpaneel op.

De elektronische parkeerrem kan worden gebruikt om de auto stil te zetten. Controleer, voordat u de auto verlaat, of de automatische parkeerrem inderdaad is vastgezet. Het vastzetten is te zien aan het branden van het lampje 2 op schakelaar 3 en van het lampje } op het instrumentenpaneel tot de portieren worden vergrendeld.

Afhankelijk van de auto bevindt zich een sticker op het bovenste deel van de voorruit om u hieraan te herinneren.

Handmatig loszetten van de automatische parkeerrem

Druk op de schakelaar 1 zonder te drukken op de pedalen, om het contact in te schakelen. Druk op het rempedaal los en druk dan op de schakelaar 3: controlelampje 2 op de schakelaar en controlelampje } op het instrumentenpaneel gaan uit.

Kortstondige stop

Om de elektronische parkeerrem handmatig te activeren (als u moet stoppen voor een verkeerslicht of bij stilstaande auto met draaiende motor enzovoort): trek aan de schakelaar 3 en laat los. Het loszetten is automatisch zodra de auto weer gaat rijden.

Bijzondere gevallen

Als u op een helling wilt stoppen of als u met een caravan of een aanhangwagen parkeert, moet u de handgreep 3 enkele secondes uitgetrokken houden om een maximale remwerking te krijgen.

Parkeren met vrijgezette automatische parkeerrem (bijvoorbeeld als het vriest):

- schakel stand P in: de aandrijfwielen worden mechanisch vergrendeld door de aandrijfas.

- Stop de motor door te drukken op de start/stopknop van de motor 1.

- maak de veiligheidsgordel van de bestuurder los;

- open het bestuurdersportier;

- zet de elektronische parkeerrem handmatig los (lees “Elektronische parkeerrem handmatig loszetten” op de vorige pagina);

- afhankelijk van de auto wordt de parkeerrem automatisch geactiveerd. U moet deze handmatig loszetten.

Als er geen visueel of geluidssignaal terug komt, geeft het een storing van het instrumentenpaneel weer. U moet direct stoppen zonder het overige verkeer in gevaar te brengen. Zorg dat de auto inderdaad goed gestopt is en neem contact op met een merkdealer.

Verlaat nooit uw auto zonder de stand P weer in te schakelen en de motor uit te schakelen. Als u namelijk gas geeft terwijl een versnelling is ingeschakeld, kan de stilstaande auto gaan rijden.

Kans op ongevallen.

storingen

- Bij een storing verschijnt het waarschuwingslampje © op het instrumentenpaneel, samen met het bericht “Controleer parkeerrem” en soms het waarschuwingslampje }. Raadpleeg snel een merkdealer.

- Bij een storing van de elektronische parkeerrem gaat het controlelampje ® branden, samen met de boodschap “Storing remsysteem”, een geluidssignaal en in sommige gevallen het controlelampje }. U moet direct stoppen zonder het overige verkeer in gevaar te brengen.

Uitvoering met automatische transmissie

Bij bestuurdersportier open of slecht gesloten en draaiende motor, wordt het automatisch loszetten uit veiligheidsoverwegingen gedeactiveerd, (dit om te voorkomen dat de auto alleen zonder bestuurder weg rolt).

Het bericht “Parkeerrem hand- matig vrijgeven” verschijnt op het instrumentenpaneel als de bestuurder het gaspedaal indrukt.

Als het bericht “Elektrische storing” or “Controleer accu” of “Storing remsysteem” verschijnt, dient u de auto te blokkeren door de eerste versnelling (bij een handgeschakelde versnellingsbak) of de stand P (bij een automatische versnellingsbak) in te schakelen of door gedurende ongeveer 10 seconden aan de schakelaar 3 te trekken.

Blokkeer de wielen van het voertuig als de helling en de omstandigheden dit vereisen.

Risico dat de auto wegrolt.

Roep de hulp in van een merkdealer.

automatische parkeerrem en autohold