ELEKTRONISCHE PARKEERREM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Automatische werking

Vastzetten van de automatische parkeerrem

Bij stilstaande auto kunt u de auto blokkeren met behulp van de automatische parkeerrem:

- door te drukken op de knop voor starten/stoppen van de motor 1 of door de contactsleutel te draaien naar de stand 2 ON” (2);

of

- als de bestuurdersgordel niet is vastgemaakt;

of

- bij het openen van het bestuurdersportier;

of

- bij auto’s met een automatische transmissie, wanneer stand P wordt ingeschakeld.

In alle andere gevallen, bijvoorbeeld de motor is afgeslagen of staat in de modus stand-by als gevolg van de Stop and Start FUNCTIE STOP AND START, de automatische parkeerrem wordt niet automatisch toegepast. De handbediening moet dan gebruikt worden. Voor bepaalde modellen in sommige landen wordt de rem niet automatisch vastgezet. Raadpleeg de paragraaf “handbediening”.

Het aantrekken van de automatische handrem wordt bevestigd door het bericht “Parkeerrem aangetrokken”, het waarschuwingslampje 4 op het instrumentenpaneel en door het oplichten van het waarschuwingslampje } op de schakelaar 3.

Na het stilzetten van de motor, dooft het controlelampje 3 enkele minuten na het vastzetten van de automatische parkeerrem en het controlelampje } gaat uit bij het vergrendelen van de auto.

De elektronische parkeerrem kan worden gebruikt om de auto stil te zetten. Controleer, voordat u de auto verlaat, of de automatische parkeerrem inderdaad is vastgezet. Het vastzetten is te zien aan het branden van het lampje 3 op schakelaar 4 en van het lampje } op het instrumentenpaneel tot de portieren worden vergrendeld. Afhankelijk van de auto bevindt zich een sticker op het bovenste deel van de voorruit om u hieraan te herinneren.

Automatische werking (vervolg)

Let op: in sommige situaties (elektronische handrem defect, handmatig loszetten van de handrem enz.), klinkt er een geluidssignaal en verschijnt het bericht “Parkeerrem aantrekken” op het instrumentenpaneel om u te waarschuwen dat de elektronische handrem is losgezet.

- met draaiende motor: bij het openen van het bestuurdersportier;

- met motor uit (bijvoorbeeld als de motor afslaat): bij het openen van een voorportier.

In dit geval, trekt u en laat u de schakelaar 4 weer los om de automatische parkeerrem aan te trekken.

De parkeerrem automatisch vrij zetten

Het loszetten gebeurt zodra u gas geeft om weg te rijden.

Handbediend

U kunt de elektronische parkeerrem met de hand bedienen.

Handmatig vastzetten van de automatische parkeerrem

Trek aan schakelaar 4. Het controlelampje 3 en het controlelampje } verschijnen op het instrumentenpaneel.

Handmatig loszetten van de automatische parkeerrem

Druk op de schakelaar 1 zonder op de pedalen te drukken of de sleutel 2 in de stand “ON” 2 te draaien om het contact aan te zetten. Druk op het rempedaal los en druk dan op de schakelaar 4: controlelampje 3 op de schakelaar en controlelampje } op het instrumentenpaneel gaan uit.

Controleer, voordat u de auto verlaat, of de automatische parkeerrem inderdaad is vastgezet. Het vastzetten is te zien aan het branden van het lampje 3 op schakelaar 4 en van het lampje } op het instrumentenpaneel tot de portieren worden vergrendeld.

Kortstondige stop

Om de elektronische parkeerrem handmatig te activeren (als u moet stoppen voor een verkeerslicht of bij stilstaande auto met draaiende motor enzovoort): trek aan de schakelaar 4 en laat los. Het loszetten is automatisch zodra de auto weer gaat rijden.

Bijzondere gevallen

Als u op een helling wilt stoppen of als u met een caravan of een aanhangwagen parkeert, moet u de handgreep 4 enkele secondes uitgetrokken houden om een maximale remwerking te krijgen.

Parkeren met vrijgezette automatische parkeerrem (bijvoorbeeld als het vriest):

- stop de motor door te drukken op de start/stopknop 1 of door de contactsleutel 2 te draaien.

- zet de automatische parkeerrem handmatig los.

- laat terwijl de auto in versnelling P staat het rempedaal en de schakelaar 4 los.

Als er geen visueel of geluidssignaal terug komt, geeft het een storing van het instrumentenpaneel weer. U moet direct stoppen zonder het overige verkeer in gevaar te brengen. Zorg dat de auto inderdaad goed gestopt is en neem contact op met een merkdealer.

Uitvoering met automatische transmissie

Bij bestuurdersportier open of slecht gesloten en draaiende motor, wordt het automatisch loszetten uit veiligheidsoverwegingen gedeactiveerd, (dit om te voorkomen dat de auto alleen zonder bestuurder weg rolt). De boodschap “Ontgrendel park. rem handmatig” verschijnt op het instrumentenpaneel als de bestuurder het gaspedaal indrukt.

storingen

- Bij een storing licht het waarschuwingslampje © op het instrumentenpaneel op, vergezeld van de boodschap “Controleer parkeerrem” en in sommige gevallen van het waarschuwingslampje }.

Raadpleeg snel een merkdealer.

- Bij een storing van de automatische parkeerrem licht het waarschuwingslampje ® op, vergezeld van de boodschap “Storing remsysteem”, van een geluidssignaal en in sommige gevallen van het waarschuwingslampje }.

U moet direct stoppen zonder het overige verkeer in gevaar te brengen.

Als het bericht “Elektr. storing GEVAAR” of “Controleer accu” of “Storing remsysteem” verschijnt, blokkeert u de auto door de eerste versnelling te selecteren bij een handgeschakelde versnellingsbak, of stand P te selecteren bij een automatische versnellingsbak, of door circa 10 seconden lang te trekken aan de schakelaar 4. Blokkeer de wielen van het voertuig als de helling en de omstandigheden dit vereisen.

Risico dat de auto wegrolt.

Roep de hulp in van een merkdealer.

Verlaat nooit uw auto zonder de stand P weer in te schakelen en de motor uit te schakelen. Als u namelijk gas geeft terwijl een versnelling is ingeschakeld, kan de stilstaande auto gaan rijden.

Kans op ongevallen.

SNELWEG- EN FILEASSISTENT

DE ELEKTRONISCHE PARKEERREM MET AUTOHOLD-FUNCTIE